Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2018-11-09 09:54 i Heby skola F-6 Heby
Från Big Bang till istid och forntid
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska titta på livets utveckling från Big Bang. Bakterier som blir till liv i vattnet, till dinosaurier, till människor, vidare till istid och forntid.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • hur livet började på jorden
 • hur livet utvecklats fram till dagens människa
 • hur människor levde på stenåldern, bronsåldern, järnåldern
 • vilka spår från istiden som finns i naturen
 • tidslinjer och några tidsbegrepp
 • söka information
 • skriva faktatext utifrån stödord

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • se på film
 • läsa fakta
 • skriva fakta
 • göra tidslinjer
 • titta efter spår i naturen
 • rita och måla
 • grupparbeten
 • digitala redovisningar

Vad som kommer att bedömas:

se matris

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta i samtal
 • göra en tidslinje och sätta in några viktiga händelser
 • leta och upptäcka spår av istiden i naturen
 • söka fakta om en dinosaurie och skriva en faktatext och rita till
 • berätta något om hur människorna levde på stenåldern, bronsåldern, järnåldern
 • digitala redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Livets utveckling

Rubrik 1

Har provat
På väg
Målet uppnått
Söka och skriva fakta
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Bild till texten
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sitt budskap
Spår av forntiden i naturen
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen
Berätta hur man levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
Sätta ut några viktiga händelser på tidslinjen
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika begrepp för att ange händelser i tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: