Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 2, studieenhet 5. Matspjälkningsorganen.

Skapad 2018-11-09 10:05 i Vuxnas lärande Papperskorgen
Gymnasieskola Medicin
Vilka funktioner har matspjälkningsorganen? Vilken inverkan har det autonoma nervsystemet på organen i matspjälkningsapparaten. Vad händer i kroppen om levern har nedsatt funktion?

Innehåll

Studieenhet  5

Matspjälkningsorganen

 

 

Efter denna enhet skall du:

Ha kunskap om hur maten spjälkas i mag- och tarmkanalen och dess betydelse för näringstillståndet.

Ha kunskaper om leverns funktion och sjukdomar.

 

 

Genomgång/Föreläsning

Matspjälkningsorganens anatomi och fysiologi

Sjukdomar i levern

 

Kurslitteratur

Gillå,U och Wide, P. Medicin 2. 2018. Sanoma AB.

Kapitel 6.

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgift.

 

Länkar

https://www.1177.se/Orebrolan/Tema/Kroppen/Matsmaltning-och-urinvagar/Matsmaltningsorganen/

https://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/?cat=Mage+och+tarm

https://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/?cat=Infektioner

 

Inhämta kunskaper från aktuell litteratur och föreläsningsmaterial samt www.1177.se , för att bearbeta ämnesområdet och utför sedan studiearbete 5.

 

Uppgifter

  • Studiearbete 5, Medicin 2

Matriser

Med
Medicin 2, studieenhet 5

Medicin 2, 100 poäng. Kurskod: MedMed02

Ämnet Medicin omfattas av följande kurser: - Medicin 1, 150 poäng. - Medicin 2, 100 poäng, som bygger på kursen medicin 1. Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning. Undervisningen i ämnet medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
Syfte
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
Eleven beskriver också översiktligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom.
Eleven beskriver också utförligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom
Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar.
Eleven förklarar utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Syfte
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: