Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-11-09 10:47 i Kristallen Hedemora
Förskola
Väcka de yngre barnens nyfikenhet och intresse för språk genom sång, musik, böcker och läsning.

Innehåll

Syfte:

Genom att arbeta med språket vill vi pedagoger på ett mer medvetet sätt läsa, berätta och prata om böcker och sagor med 1-2-åringar. Vi vill väcka ett intresse för böcker, sagor och läsning. Vi vill också inspirera och väcka sångglädje tillsammans med barnen genom att sjunga mycket med dem samt göra mycket rörelsesånger.

Mål:

Vårat mål är att arbeta med barnens språkutveckling på ett medvetet sätt.

Metoder:

 • Att introducera böcker och sagor på ett intressant och på ett inlevelserikt sätt för att väcka deras intresse.
 • Lära barnen hur de ska hantera, läsa och lyssna på böcker
 • Att använda rekvisita till sagoberättande.
 • Använda oss av konkreta material vid sång för att arbeta med barnens ordförståelse och ordbegrepp.
 • Använda digitala verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: