Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9 - Hábitos y opiniones

Skapad 2018-11-09 10:56 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola F Moderna språk - språkval
Arbetet vi kommer att utföra bygger på innehållet i textboken Gracias 9. Du kommer att framföra dina åsikter och dina dagliga vanor och rutiner på spanska!

Innehåll

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att jobba med läromedel Gracias 9 med vissa kapitel som handlar bl.a. om åsikter och dagliga vanor och rutiner.

 • Varje vecka jobbar vi med olika teman och detta gör vi på olika sätt, dvs. enligt en planering som ger dig möjligheten att:
  • själv sätta i praktik dina kunskaper,
  • avgöra hur du ska arbeta med det temat/veckan och
  • samtidigt får du insikt om vad du kan och vad du ska arbeta med för att utveckla dina kunskaper

Visa vad du lärt dig

Veckovis blir du bedömd på ditt arbete genom att visa dina förmågor i att:

 • läsa textbokens texter på spanska och svara därefter i övningsboken samt läsförståelse övningar.
 • lyssna på spanska tal i form av lärargenomgångar, interaktion med dina klasskompisar och hörförståelse övningar.
 • tala och samtala - du utför dessa aktiviteter på olika sätt, ex. presentationer, dialoger och/eller andra muntliga övningar.
 • skriva - detta sker mestadels genom de förekommande skriftliga övningar i övningsboken eller liknande.

Tidsram

Från v.45 fram till jullovet.

Bedömning

Se kunskapskraven, samma kunskapskrav kommer att bedömas flera gånger denna termin.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: