Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text - åk 3

Skapad 2018-11-09 11:53 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetsområdet förklarande text kommer du att få lära dig hur man skriver förklarande texter dvs texter som förklarar hur något fungerar eller varför något händer. En förklarande text kan till exempel förklara hur en näringskedja i naturen fungerar. Vi kommer att arbeta med läromedlet Zick Zack - "Skrivrummet".

Innehåll

Vi kommer i undervisningen att:

 • läsa förklarande texter i Zick Zack - Skrivrummet
 • lära oss hur förklarande texter är uppbyggda
 • lära oss förklarande texttypers språkliga drag tex orsaksord, tidsord, beskrivande verb, sambandsord för tid och orsak
 • tillsammans med gruppen och/eller någon planera och skriva en förklarande text
 • på egen hand planera och skriva en förklarande text
 • utifrån kamratrespons bearbeta våra förklarande texter

 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att

 • delta aktivt på lektionerna
 • skriva en egen förklarande text med struktur och texttypens språkliga drag .
 • utifrån kamratrespons bearbeta din förklarande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: