Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7b och 7d provresultat!

Skapad 2018-11-09 12:13 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska

Matriser

En
Engelska 7b och 7d provresultat!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

En
Matris engelskprov

Når ej målen
E
C
A
Talad engelska och text i olika genrer.
Grundläggande/Enkla Förstå huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang
Goda/Utvecklade Förstå det hudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. Eleven diskuterar utförligt i olika sammanhang
Mycket goda /Välutvecklade Förstå såväl helhet som detaljer. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat.
Du visar förståelse genom att redogöra för; diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Översiktligt och godtagbart.
Välgrundat och tillfredsställande.
Välgrundat och nyanserat, (å ena sidan å andra sidan).
I muntliga och skriftliga framställningar kan du formulera dig:
Enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan basal grammatik.
Relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan använda grammatik på ett bra sätt.
Relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan använda grammatik på ett mycket tillfredsställande sätt.
Du väljer att använda dig av strategier.
Du använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem.
Du använder fungerande strategier som löser problem.
Du använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: