Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt referat

Skapad 2018-11-09 12:30 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Muntligt referat

Matriser

Sve
Muntligt referat

Ej deltagit/ej visat tillräckliga kunskaper
E
C
A
Samtal och diskussion
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Språket
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Sammanfatta texten
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: