👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Albanska (Shqip) åk 7-9

Skapad 2018-11-09 12:38 i Forssaklackskolan Borlänge
Fördjupa förmågor i läsa, skriva och tala. Vi kommer att jobba med anpassade texter, berättelser, poetiska texter för barn och unga. Eleverna ska kunna anpassa innehållet till olika mottagare och situationer i både skrift och tal. Eleverna ska kunna uttrycka sina åsikter, intressen och argument.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under denna terminen kommer vi att utveckla kunskaperna i albanska språket (syntaks, grammatik, morfologi) genom att arbeta med texter som handlar om olika ämne i vardags liv. Samtidigt vi ska berika ordförordet genom att läsa olika typer av litteraturtexter i albanska språket av viktiga författare i Albaniens litteratur historia. En annan viktigt del av lektion är historiska referenser av perioder och personer som har skapat och format den albanska identiteten. Jämförelsen med Sverige och svenska spraket är nödvändig för att materialet ska bli tydligare åt eleverna.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga: 

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
 • att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...
 • att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser)

 • tala modersmålet under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken)

 • träna på skrivandet, genom  att skriva olika uppsatser.
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

Jag kommer att bedöma

 

 • Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
 • Din förmåga att förstå innehållet i en text
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
 • Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal
 • Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 •  Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml