👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk9 - ¿Quién es?

Skapad 2018-11-09 14:27 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I detta område ska vi träna på att presentera någon annan, berätta vad man gillar och vill göra i framtiden.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Målet är att du ska kunna:

- presentera någon annan

- berätta vad man gillar och vill göra

- använda någon strategi vid språkliga problem 

- känna till något om den spansktalande världen.

 

Syftet

- Att förstå innehållet i talat språk och texter där man hälsar, presenterar och beskriver någon samt berättar vad man gillar och vad man vill göra

- Att kunna formulera sig och kommunicera skriftligt

- Att utveckla olika språkliga strategier

- Reflektera över kulturella företeelser i den spansktalande världen, t.ex. i Spanien och El Salvador

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att jobba med detta tema i...veckor.

 

Undervisningen kommer att bestå av:

- Genomgångar

- Instruktionsfilmer från youtube

- Arbete i övningsboken

- Skrivuppgifter på google drive

- Inlämningsuppgifter via google classroom (Mi avatar) 

...

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Under arbetets gång kommer en formativ bedömning ske för att du ska förbättra dina förmågor (skriva och höra). Därför är det viktigt att göra uppgifterna på lektionstid och lämna in i tid.

 

I slutet av temat, fredag v.3 (18/1), kommer din förmåga att uttrycka dig skriftligt att bedömas. Vi kommer även ha ett test i hörförståelse. För er som behöver/önskar kommer det även ett test i läsförståelse erbjudas fredag v.49.

Matriser

M2
Spanska åk9 - ¿Quién es?

E
C
A
Höra
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man presenterar och beskriver någon, berättar vad man gillar samt vad man vill göra. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet – t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man presenterar och beskriver någon, berättar vad man gillar samt vad man vill göra. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet – t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man presenterar och beskriver någon, berättar vad man gillar samt vad man vill göra. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet – t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Skriva
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du presenterar och beskriver någon, berättar om intressen och framtidsplaner. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av dina egna texter av olika slag.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du presenterar och beskriver någon, berättar om intressen och framtidsplaner. Du kan göra enkla förbättringar av dina egna texter av olika slag.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du presenterar och beskriver någon, berättar om intressen och framtidsplaner. Du kan göra enkla förbättringar av dina egna texter av olika slag.
Läsa (Frivilligt prov)
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man presenterar och beskriver någon, berättar vad man gillar samt vad man vill göra. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man presenterar och beskriver någon, berättar vad man gillar samt vad man vill göra. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man presenterar och beskriver någon, berättar vad man gillar samt vad man vill göra. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll.