Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2018-11-09 14:46 i Västra Karups skola Båstad
Fysik Klass 4, Höstterminen 2015.
Grundskola 4 Fysik
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om olika väder och söka svar på frågor som: Hur kan det blåsa? Vad finns det för olika typer av väder? Vi kommer också att lära oss om värme och kyla och söka svar på: Varför en kopp varm choklad svalnar om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värme i husen? Vidare kommer vi att genomföra undersökningar och öva oss på att skriva en laborationsrapport.

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om olika väder och vilka hjälpmedel det finns för att spå väder. Vi kommer även titta på hur värme sprider sig och ta reda på hur vi kan spara värme.

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring följande frågor; Hur bildas moln, regn och snö? Vad finns det för olika typer av väder? Vad menas med väderprognos och hur man kan mäta väder? Varför är solen viktig för livet på jorden? Hur kan vi spara värme? Hur kan värme sprida sig?
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt samt söka information, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok ”Koll på NO”.
 • Se på filmer.
 • Vi kommer att träna på att använda begrepp inom arbetsområdet för att beskriva och förklara fenomen kring värme, kyla och väder. Följande begrepp kommer vi titta närmare på: väderprognos, vindstyrka m/s, nederbörd, meteorolog, termometer, barometer, vindmätare, tromb, växelvarm, jämnvarm, isolering, solenergi, lagrad energi, ledare, isolator.
 • Vi kommer att genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i text och bild, enskilt och gemensamt, där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika begrepp. 
 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

UNDERSÖKA
 • Planera och genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
BESKRIVA OCH FÖRKLARA
 • Använda dig av de begrepp (väderprognos, vindstyrka m/s, nederbörd, meteorolog, termometer, barometer, vindmätare, tromb, växelvarm, jämnvarm, isolering, solenergi, lagrad energi, ledare, isolator) du lärt dig inom arbetsområdet för att beskriva och förklara olika väderfenomen utifrån följande frågeställningar: Hur bildas moln, regn och snö? Vad finns det för olika typer av väder? Varför blåser det? Vad menas med väderprognos och hur kan man mäta väder?
 • Förklara varför solen är viktig för livet på jorden.
 • Berätta om hur kan vi spara värme och hur värme kan sprida sig.
GRANSKA OCH MOTIVERA
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
UPPTÄCKTER
 • Berätta om Anders Celsius arbete kring termometern och vad det har haft för betydelse för människans levnadsvillkor.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, framför dina åsikter och använder dig av de begrepp som du har lärt dig. 
 • Du använder information i diskussioner och texter, för att berätta om samt förklara och beskriva olika väderfenomen utifrån följande frågor: Hur bildas moln, regn och snö? Vad finns det för olika typer av väder? Vad menas med väderprognos? Varför blåser det? Hur man kan mäta väder? 
 • Du genomför undersökningar där du redovisar och dokumenterar din arbetsgång. Samt övar på att dra slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du kommer att få arbeta praktiskt på lektionerna, göra skriftliga uppgifter och visa vad du kan när vi talar om arbetet.
 • Du kommer vid arbetsområdets slut att få göra en skriftlig bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: