Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen

Skapad 2018-11-09 15:05 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola F Matematik
Genom lek och aktiviteter vill vi väcka barnens intresse för matematik och lägga grunden för deras matematiska utveckling.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i sin vardag.

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler.

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar, kommunicera, reflektera och dra slutsatser.

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med BEGREPP- OCH TALUPPFATTNING :

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv).

Storleksbegrepp, rangordning ( stor-liten, kort-lång,tung-lätt).

Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).

Enklare mönster.

Börja räkna från talraden 1-10 var som helst.

Sortera och klassificera (likheter/olikheter, färg , form och storlek).

Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt.

Ordningstalen ( första,andra osv).

Göra problemlösningar

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar.

Stapeldiagram.

Vi gör det genom:

Samlingarna.

Skapande aktiviteter.

Musik.

Bygg och konstruktion.

Spela spel.

Idrott.
Matematik utomhus

Matematik inomhus

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: