Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-11-09 16:23 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Engelska
Detta jobbar vi med under årskurs 3.

Innehåll

Mål

 

·         Väcka lust och nyfikenhet för det engelska språket

 

Lyssna

 

·         Kunna förstå några enkla engelska ord

·         Kunna förstå några enkla engelska fraser

·         Kunna förstå några enkla engelska instruktioner och beskrivningar

 

Tala

 

·         Kunna svara på enkla engelska frågor

·         Kunna några enkla engelska ord

·         Kunna några enkla engelska fraser

·         Kunna sjunga med i enkla engelska sånger och ramsor, tillsammans med andra

·         Kunna kort berätta om ett engelskspråkigt land

 

Skriva

 

·         Kunna skriva några enkla engelska ord och fraser

 

Läsa

 

·         Kunna förstå enkla engelska ord och texter, enkla beskrivningar och enkla instruktioner i skriftlig form

 

 

Undervisning

 

Eleverna kommer arbeta i ämnet engelska genom följande metoder:

 

Läromedel: Lift off juniors

 

Arbetsgång som ger eleverna möjlighet att:

 

·         Träna engelska språkets ljud genom ramsor och sånger.

 

·         Träna engelska språket genom att lyssna på texter, sånger och ramsor upplästa och sjungna av engelsmän.

 

·         Delta i lärarledda genomgångar av enkla engelska ord, fraser, beskrivningar och instruktioner.

 

·         Sjunga engelska sånger och ramsor där enkla engelska ord, meningar och fraser övas.  

 

·         Träna på enkla engelska beskrivningar och instruktioner genom att tala med varandra.

 

·         Arbeta med engelska uppgifter skriftligt och muntligt, där förmågan att förstå och använda enkla engelska ord, fraser, beskrivningar och instruktioner tränas.

 

 

 

 

Utvärdering

 

Eleverna bedöms på följande sätt:

 

·        Eleven kan delta i lekar och sjunga med i sånger och ramsor.

·        Eleven kan följa instruktioner.

·        Eleven genomför enkla redovisningar individuellt och i grupp.

·        Fullföljer tilldelade uppgifter.

·        Kommenterar och svarar frågor.

·        Deltar i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: