👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2018-11-10 08:22 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska
I svenskan kommer du att få lära dig vad som kännetecknar en faktatext och vad skillnaden är mellan en berättande text och en faktatext (beskrivande, förklarande). Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att skriva en faktatext med tydligt innehåll och en tydlig struktur.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa faktatexter och förstå hur faktatexten är uppbyggd.

- hur man plockar ut det som är relevant, viktigt för just det ämne/ område du skriver om.

- hur man redovisar fakta/information på ett tydligt sätt såväl muntligt som i en faktatext.

- skilja mellan fakta och åsikt

- hur man anger vilken källa man använt

- hur man jämför olika källor och ifall man kan lita på det som står

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- hur en faktatext är uppbyggd.

- läsa faktatexter

- skriva faktatexter i olika sammanhang

- samtala om hur man jämför olika källor och hur man håller sig kritisk till vad som står i de olika källorna

- en muntlig redovisning

- studietekniker och strategier för att minnas

- kamratrespons

-självskattning

 

Elevens ansvar och inflytande 

- du tar ansvar för ditt arbete 

- du får möjlighet att välja slutämne

- du kan påverka  muntligt redovisningssätt

 

Ord och begrepp

Vikingatåg

byar, vikingatåg, väderstreck västerut, söderut, navigerade, Vinland, seglade, sydlig riktning, flottor, österut, Konstantinopel, Miklagård, tog tjänst, krigare, kejsarens armé, skäl, slog sig ner, assimilerades, fornnordiska, sword, window, vindöga, bedriva handel, rika stormän, föremål, silver, siden, glas, pälsar, sjöröveri, plundra, skövla, förmögna, mäktig, runsten, ristade

Hållbar utveckling

hållbar utveckling, tillverkar, i hög takt, avfall, återanvändes, trasmatta, återvinningscentral, biogas, bränsle, återanvändning, begagnade, loppmarknader, i andra hand, skänka bort

Miljövänlig framtid

befolkning, jordens resurser, miljöproblemen, sopbergen, råvarorna, till spillo, sophanteringen, plocka isär, trend, hyra varorna, hållbara varor, slit och släng, energi, förnyelsebar, sol-, vind- och vågkraft, miljövänlig, inte effektiv, vindstilla, vindkraftverket, atmosfären, borra efter mer olja och gas

Faktatext 3 brist, skörda, ansågs, bortgift, hemgift, arkeologer

Du kan göra skillnad 2

återvinn, sortera, återvinningsstationer, batteri-holkar, färgpytsar, elprylar, sorteringsgårdar, kompostera, kommun, omvandlas, biogas, bränsle, kräva, symbol, kretslopp

Muntlig redovisning

föreningar, organisationer, andrahandsbutiker, loppis, begagnat, tegelstenar, bara fantasin som sätter gränsen

Faktatext 2

 

byar, bestod av, trälar, husbonde, husfru, sysslor, tillverka, örter, odla, verktyg, ofri, slavar rättigheter, ägare, rekonstruerar

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en faktatext.

- den muntliga presentationen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatext

På väg att kunna
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsa
Jag kan urskilja den faktatextens struktur
Jag kan förutspå textens handling
Jag kan reda ut oklarheter i texten
Jag kan plocka ut stödord
Jag kan sammanfatta huvuddragen i det jag läst
Jag kan skilja åsikt från fakta
Jag kan tolka information från olika källor
Skriva
Jag kan skriva rubrik, inledning och avslutning
Jag kan skriva underrubriker
Jag kan använda ämnesspecifika ord
Jag kan välja passande bild och skriva bildtext
Jag kan använda skiljetecknen punkt och kommatecken
Tala
Jag kan redovisa med hjälp av stödord
Jag kan få med redovisningens tre delar: inledning, innehåll och avslutning