Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala inför grupp

Skapad 2018-11-10 10:36 i Domnarvets skola Borlänge
En planering om arbete med muntlig framföring riktat mot åk 7
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med vår muntliga förmåga. Vi kommer gå igenom vad som är viktigt att tänka på när man talar inför en grupp. Vi kommer därefter genomföra flera olika talövningar inför grupp för att succesivt träna upp våra förmågor kring muntlig framföring. Jag ser fram emot ett lärorikt arbetsområde där ni lär mig och varandra många nya saker.

Innehåll

Tidsplan: v45-48

lektion 1: Genomgång och tips och trix kring muntlig presentation + övningar 1-2

lektion 2: Övning 3

lektion 3: Förberedelse övning 4

lektion 4: Övning 4

lektion 5: Förberedelse examination

lektion 7: Förberedelse examination/ev. påbörja examination

lektion 8: Redovisning examination

lektion 9: ev. fortsatt redovisning examination

Det här kommer du lära dig:

 • Hur du planerar en muntlig presentation
 • Vad som är viktigt att tänka på när du talar inför grupp
 • Hur du inleder och avslutar en muntlig presentation
 • Olika hjälpmedel du kan ha för att göra din muntliga presentation mer levande och intressant för dina lyssnare
 • Vad som är viktigt att tänka på som lyssnare

Efter kursen skall du kunna:

Planera och genomföra en muntlig presentation med en tydlig start, innehåll, samt avslut med stöd av hjälpmedel. Du skall även kunna göra detta inför en publik.

Uppgifter:

1) Beskriva ett föremål för 2 klasskamrater utan att de ser vad det är för föremål. Beskrivningen skall vara på ett sådant sätt att det inte omedelbart som lyssnare går att säga vad det är.

2a) Göra en kort presentation för annan elev om ett ämne som du får från lärare i form av en kort faktatext, på lektionstid. Använd tankekarta som stöd för ditt berättande.

2b) Presentera vidare det ämne din klasskamrat berättade om för dig i uppgift 2a, inför 3-4 klasskamrater.

3) Förbered en presentation om ett föremål som du tar med dig hemifrån och presenterar inför halvklass personer, tid ca 1-3 min. Använd tankekarta som stöd för ditt berättande. OBS! Förberedelser sker som läxa hemma - eller på HEL om du har tid över.

4) Förbered en instruktion om någonting med hjälp av bildstöd och genomför detta inför helklass (ämne skulle kunna vara hur du byter däck på en bil, hur man bakar muffins).

Examination

Planera och genomför en redovisning, ca. 2-3 min lång, om ett fritidsintresse med hjälp av bildstöd via Power Point. Redovisas i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig redovisning - bedömning som sedan överförs till Betygsmatrisen (för att förtydliga vad som behöver utvecklas)

Jag har en bit kvar
E
C
A
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem.
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Powerpoint/photostory/ youtube...
Jag använde inte något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Jag använde mig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Egna tankar/reflektion
Jag hade inte med några egna tankar eller reflektioner.
Jag försökte reflektera och ha egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra generella slutsatser.
Röstläge
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.

Sv SvA
Betygsmatris - Tala i grupp

F
E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: