👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EPP - Ge åk 9 - Demografi, social- och ekonomisk hållbar utveckling

Skapad 2018-11-10 16:50 i Minecraft Landvetter Södra Papperskorgen
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 9 Geografi
Demografi, vad är det? Hur kan vi skapa en bra framtid för alla människor på vår jord? Det är några frågor som vi kommer att beröra under det här momentet. Läs vidare om momentet nedan.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Under det här området kommer vi att jobba med många olika områden som berör ämnet geografi. Vi kommer först och främst fokusera på befolkningen i världen. Idag finns det över 7,8 miljarder människor i världen, hur är jordens befolkning fördelad? Varför är jorden tätbefolkad på vissa ytor men glesbefolkad på andra? Hur kommer det sig många människor tvingas fly eller flytta från sina hemländer? Hur ska jorden kunna försörja alla människor i världen? Hur kommer det sig att vissa delar av världens befolkning lever i fattigdom och ohälsa och andra är rika och lever vid god hälsa?

I samband med dessa studier kommer vi undersöka tillgången till rent vatten och mat i olika delar av världen, möjligheter till en ordnad skolgång, tillgången till sjukvård, jämställdheten och hur detta påverkar möjligheterna till en god livskvalité. Vi ska då jobba med olika verktyg och sidor på internet som Globalis, SCB, och Landguiden och på så träna oss på att samla in, bearbeta och värdera geografiska data och annan statistik.

Då ni elever är en stor del av vår framtid så är det här viktiga delar att förstå och kunna agera utifrån. En större förståelse ger större möjligheter att kunna påverka och förändra. Vi talar här om hållbar utveckling.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Där förståelsen av begrepp och förmågan att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt kommer att prioriteras, Vi ska också arbeta med kooperativt lärande som EPA och karusellen. Vi ska också försöka variera arbetssätten genom att resonera utifrån bilder och filmer.

Det kommer också att finnas olika svårighetsgrader på vissa uppgifter och olika svårighetsgrad på texterna där ni kommer att kunna välja vad som passar er bäst.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer att kunna påverka arbetssätten i vissa delar av momenten för ni vet bäst hur ni lär er. Kom gärna med egna förslag på hur ni skulle vilja arbeta.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

I samband med lektioner, läxförhör, redovisningar och skriftliga prov. 

Veckoplanering

Du kommer kunna hitta all planering i den digitala kalendern och i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9