Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion- NTA Åk 4

Skapad 2018-11-10 17:47 i Gantofta skola Helsingborg
Vi arbetar med NTA-lådan "Rörelse och konstruktion". Vi ska träna förmågan att konstruera och rita/bygga fordon efter konstruktionsritningar. Vi ska undersöka krafter, friktion och se hur de påverkar rörelsen i ett fordon. Vi kommer att lära oss om energi i olika former och hur energi kan omvandlas.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi arbetar med NTA- lådan "Rörelse och konstruktion". Vi bygger fordon, gör skisser och ritningar, undersöker krafter och friktion och lär oss om energi i olika former.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Centralt innehåll

Mål med undervisningen är att:

 • Du ska utveckla din förmåga att göra konstruktioner och förbättra dem.
 • Få förståelse för hur olika krafter påverkar varandra.
 • Kommunicera och lära nya ord och begrepp.
 • Känna till hur krafter och friktion påverkar rörelsen i ett fordon.

Så här ska vi arbeta:

 

 • konstruera olika fordon med hjälp av NTA-lådans byggsats
 • följa konstruktionsritningar

 • rita egna konstruktionsritningar 
 • konstruktionsprocessen, för att förbättra gruppens fordon
 • göra försök som visar hur t e x last och vind påverkar rörelsen
 • undersöka hur olika krafter kan omvandlas och lagras

Dessutom får du träna dig på att ställa hypoteser, dokumentera och dra slutsatser.

Vi kommer att arbeta i grupper.

Bedömning/Dokumentation

Bedömningen sker i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 6

Bedömningsaspekter
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan inte genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan inte göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Fy Tk
FYSIK kunskapskrav åk 6

Bedömningsaspekte
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Eleven kan inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: