Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-11-11 07:13 i Alsike skola Knivsta
Temaområde om naturresurser, hållbar utveckling och människors livsvillkor.
Grundskola 6 Geografi SO (år 1-3)
Under detta arbetsområde lär vi oss om naturresurser, hur våra val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling samt om ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen: 

Under arbetsområdet får du möjlighet att utveckla förmågan att:
-Analysera hur naturens egna processer och människor formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
-Analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
- Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling.

Så här kommer vi att arbeta:

-Ha lärarledda genomgångar.
-Läsa boken PULS- Geografi Europa och arbeta med uppgifter utifrån texten.
-Se kortare filmer kring temat och göra gemensamma tankekartor om innehållet.
-Se dokumentären "På väg till skolan", om barns olika levnadsvillkor i världen.
-Diskutera miljöfrågor, konsekvenser och lösningar i helklass.
-Mäta vårt ekologiska fotavtryck, hur vår livsstil påverkar miljön på klimatkalkylatorn.se. 

Jag kommer att bedöma:

-Att du kan diskutera hållbar utveckling och ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
-Att du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. 
-Att du kan ge förslag på hur människors liv kan förbättras.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Hållbar utveckling

E
C
A
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett utvecklat sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett väl utvecklat sätt.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: