👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi

Skapad 2018-11-11 08:49 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Geografi SO (år 1-3)
Under åk 4 och 5 har vi arbetat med Sverige och Norden på geografilektionerna, nu är det dags att vidga våra vyer och lära oss mer om resten av Europa!

Innehåll

Vi kommer att:

Se på filmer om Europa och arbeta med uppgifter kopplade till serien. 

Ha genomgångar.

Ha läxa att öva på att sätta ut olika platser på kartan. 

Använda en kartbok för att ta reda på fakta. 

 

Viktiga begrepp att lära sig:

Klimat = Hur vädret brukar vara på en plats. Det är inte det nuvarande vädret, utan sett över en längre tid.

Import = Varor ett land köper från andra länder.

Export = Varor som ett land säljer till andra länder.

Topografi = En karta som visar höjdskillnader i landskapet. Visar hur högt landskapet är över havsytans nivå.

Inlandsklimat = Detta klimat kännetecknas av varma, heta somrar och kalla, långa vintrar. Stor temperaturskillnad mellan sommar och vinter.

Kustklimat = Detta klimat kännetecknas av ganska svala, ofta regniga somrar och milda fuktiga vintrar. Ganska liten temperaturskillnad mellan sommar och vinter.

Immigration = Inflyttning av människor från andra länder. Det kan vara flyktinginvandring eller människor som kommer för att studera eller arbeta i ett annat land.

Emigration = Människor som flyttar från ett land till andra länder. Exempelvis som flykting eller för att studera eller arbeta i ett annat land.

Tundra = Områden där marken djupfryst hela året utom på sommaren då det översta lagret tinar upp. Det kan bara växa lavar, mossor, gräs och låga buskar.

Permafrost = Frusen mark som har ständig tjäle (lager av is under markytan). Under sommaren kan det översta lagret tillfälligt tina upp.

Läs på häftet om:

Europas länder (Lär dig namnen och placera ut dem).

Sätt ut floder, hav och bergskedjor.

Skriv upp alla de huvudstäder och vilket land de tillhör som du vill lära dig.

 

Matriser

SO Ge
Geografi Europa

>
>>
>>>
Namngeografi
Kunna sätta ut platser på kartan.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan sätta ut tio länder och tio större städer på en karta. Du kan också sätta ut en bergskedja, ett hav som omger Europa samt en flod.
Du kan sätta ut 20 länder och tio huvudstäder på en karta. Du kan också sätta ut två bergskedjor, två hav som omger Europa samt två floder.
Du kan sätta ut 30 länder och 20 huvudstäder på en karta. Du kan också sätta ut tre bergskedjor, tre hav som omger Europa samt tre floder.
Natur- och kulturlandskap
Hur landskapet ser ut, formas och förändras.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan säga något om en kraft som kan förändra jordytan. Du kan säga något om hur kontinentalplattorna rör på sig och på så sätt påverkar jordskorpan.
Du kan säga ett par olika krafter som kan förändra jordytan. Du kan säga något om hur kontinentalplattorna rör på sig och ett par konsekvenser av detta.
Du kan nämna några krafter som kan förändra jordytan. Du kan säga något om hur kontinentalplattorna rör på sig och vilka konsekvenserna blir samt var i Europa vi kan se resultatet av det.
Geografiska begrepp
Kunna förstå och uttrycka sig med hjälp av geografins begrepp.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan använda och förstå minst tre av de geografiska begrepp vi lärt oss.
Du kan använda och förstå minst fem av de geografiska begrepp vi lärt oss.
Du kan använda och förstå alla de geografiska begrepp vi lärt oss.
Befolkning, resurser och fördelning
Hur befolkningen är fördelar och vad det kan bero på.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan ge någon anledning till hur befolkningen är fördelad i Europa med hänsyn till industri och naturområde.
Du kan ge ett par anledningar till hur befolkningen är fördelad i Europa med hänsyn till industrier och naturområden.
Du kan ge flera anledningar till hur befolkningen är fördelad i Europa utifrån landskapets förutsättningar och industrier som kan finnas där.
Kartor och andra geografiska källor
Kunna läsa av kartor och hämta information från andra geografiska källor.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan ge något exempel på information (industri, naturområde, olika platser) som du kan få ifrån en karta eller annan geografisk källa. Du kan säga vilken typ av karta som är användbar till olika typer av uppgifter.
Du kan ge ett par exempel på information (industrier, naturområden, platser) som du kan få ifrån en karta eller annan geografisk källa. Du kan säga ett par typer av kartor som är användbara till olika typer av uppgifter.
Du kan ge några exempel på information (flera industrier, naturområden, platser) som du kan få ifrån en karta eller annan geografisk källa. Du kan nämna några typer av kartor eller källor som är användbara till olika typer av uppgifter.