Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Buddhismen (Thailändska)

Skapad 2018-11-11 10:50 i Idkerbergets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I arbetsområdet kommer vi att arbeta med religion ämne, buddhismen. Vi kommer arbeta med detta område ca: 4-5 veckor. Eleverna kommer titta på en film om Buddha och läsa text om de viktiga högtiderna för buddhismen och lära sig nya ord och begrepp jämförelse med svenska. Under lektionen skall eleverna kunna använda mobiltelefon för att jobba med Pladlet. Vi kommer sammanfatta och skriva kommentar på Padlet och diskutera om elevenars erfarenheter om högtiderna. Eleverna visar kunskaper genom att redovisa muntlig om buddhismen med hjälp av stödord och skriftlig sammanfattning om högtider.

Innehåll

 

Syfte

 


Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

 

 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas.

 

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

Läsa och skriva

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

 

 

 

Tala, lyssna och samtala

 

• Muntliga presentationer.

 

 

 

Språkbruk

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

 

 

Kultur och samhälle

 

• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

Matriser

Ml
Modersmål thailändska, Buddhiamen

E
C
A
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Samtala
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Tala
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: