Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk.1

Skapad 2018-11-11 11:56 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområde om trafik årskurs 1
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att undersöka hur man ska vara i trafiken, varför behöver man reflex när det är mörkt ute? Får man cykla utan hjälm? Genom diskussioner, filmer och sång kommer vi ta reda på det här.

Innehåll

Trafik

Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad. Varför man ska använda reflexer och hjälm när man cyklar. Var på kroppen ska reflexerna sitta när man är ute och går i mörker?

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar.  
 

Det här ska vi lära oss

 

 • Höger och vänster
 • Känna igen några vanliga trafikmärken
 • Vilken sida av vägen man ska gå på
 • Vilken sida av vägen man ska cykla på
 • Hur man gör för att hålla sin cykel säker i trafiken
 • Varför man ska använda cykelhjälm
 • Varför man ska använda reflex och var ska reflexen sitta
 • Att du kan påverka miljön genom att gå eller cykla

De här förmågorna ska vi träna på

Reflektera över hur individer och samhälle formas

Analysera begrepp såsom övergångsställe, rondell, gångbana, tunnel

Kunna diskutera syftet med olika färdmedel

Så här ska vi arbeta

 • Sjunga sånger kopplade till trafikvett
 • Se korta filmer
 • Undersöka olika trafiksituationer
 • Läsa och skriva gemensamma texter
 • Undersöka hur en cykel håller

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Du ska:

 • Kunna vänster och höger
 • Kunna några trafikmärken
 • Veta vilken sida av vägen man ska gå på
 • Veta hur en säker cykel är utrustad
 • Känna till att alla under 15 år måste använda cykelhjälm
 • Känna till vikten av att använda reflexer 
 • Muntligt kunna berätta om varför man ska åka bil, cykla eller gå

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: