Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-11-11 14:17 i Östergårdsskolan Halmstad
Vi ska repetera och vidareutveckla de olika räknemetoderna för alla fyra räknesätten.
Grundskola 4 Matematik
De fyra räknesätten är något du behöver kunna använda i många olika sammanhang, både när du handlar i affären eller när du tävlar i friidrott, för att räkna ut en skillnad.

Innehåll

 

Konkretiserade mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna bedöma vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift.
 • Du ska kunna skapa egna problemlösningsuppgifter med facit till dina klasskamrater där de behöver använda något av de fyra räknesätten för att lösa uppgiften.
 • Du ska kunna bedöma om dina svar är rimliga.
 • Du ska kunna använda de olika räknemetoderna inom de fyra räknesättet på ett korrekt sätt.
 • Du ska kunna förklara vilken metod du tycker passar bäst till en uppgift, och varför.

 

viktiga begrepp

addition
subtraktion
multiplikation
division
algoritm
tankeled
term
summa
differens
skillnad
faktor
produkt
täljare
nämnare

kvot

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • gör enkla problemlösningsuppgifter till dina klasskamrater.
 • bedömer vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift.
 • bedömer om dina svar är rimliga.
 • använder de olika räknemetoderna på ett korrekt sätt.
 • förklarar vilken metod som passar för att lösa en uppgift, och varför.

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

lägre kvalitet
högre kvalitet
lösa problem
 • Ma
 • Ma  4-6
Du använder givna strategier med mycket stöd för att kunna lösa uppgifterna.
Du använder med lite hjälp strategier som oftast fungerar när du ska lösa de problem vi arbetar med, till exempel att rita upp informationen i uppgiften eller prova dig fram.
Du använder strategier som oftast fungerar när du ska lösa de problem vi arbetar med, till exempel att rita upp informationen i uppgiften eller prova dig fram.
Du använder strategier som fungerar när du ska lösa de problem vi arbetar med, till exempel att rita upp informationen i uppgiften eller prova dig fram.
formulera problem
 • Ma
 • Ma  4-6
Du gör enkla problemlösningsuppgifter utifrån ett innehåll som intresserar dig med subtraktion eller addition inom talområdet 0-10.
Du gör en enkel problemlösningsuppgift utifrån ett innehåll som intresserar dig. Uppgiften ska gå att lösa med hjälp av något av de fyra räknesätten inom talområdet 100-1000.
Du gör ett par problemlösningsuppgifter där man måste använda olika räknesätt utifrån ett innehåll som intresserar dig.
Du gör problemlösningsuppgifter med olika typer av innehåll och för alla fyra räknesätten inom talområdet 100-1000. Du visar att du kan göra uppgifter även med decimaltal, till exempel 123,45 x 3.
begrepp
 • Ma
Du visar att du förstår en del av begreppen genom att berätta vad de betyder.
Du använder för det mesta rätt begrepp när du beskriver dina uträkningar. Du visar att du förstår de flesta begrepp andra använder genom att lösa deras uppgifter på korrekt sätt. Du kan förklara skillnaden på addition och subtraktion.
Du använder rätt begrepp när du beskriver dina uträkningar. Du visar att du förstår de begrepp andra använder genom att lösa deras uppgifter på korrekt sätt. Du kan förklara skillnader och samband mellan addition och subtraktion och mellan multiplikation och division.
Du använder rätt begrepp när du beskriver dina uträkningar. Du visar att du förstår de begrepp andra använder genom att lösa deras uppgifter på korrekt sätt. Du kan också jämföra de olika begreppen och beskriva sambanden och skillnaderna mellan dem.
metoder addition
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan använda algoritmer med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergångar.
Du använder algoritmer eller skriftlig huvudräkning på ett för det mesta korrekt sätt. Du visar att du vet hur man använder minnessiffra och att samma talsort ska adderas med varandra.
Du använder både algoritmer och skriftlig huvudräkning på ett för det mesta korrekt sätt. Du visar att du vet hur man använder minnessiffra och att samma talsort ska adderas med varandra.
Du använder både algoritmer och skriftlig huvudräkning på ett korrekt sätt. Du visar att du vet hur man använder minnessiffra och att samma talsort ska adderas med varandra, även decimaltal. Du kan också jämföra metoderna med varandra och förklara varför du tycker den ena eller andra fungerar bättre för dig.
metoder subtraktion
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan använda algoritmer med tvåsiffriga tal utan tiotalsövergångar.
Du använder algoritmer eller skriftlig huvudräkning på ett för det mesta korrekt sätt. Du visar att du vet hur man lånar/ växlar och att samma talsort ska subtraheras med varandra.
Du använder både algoritmer och skriftlig huvudräkning på ett för det mesta korrekt sätt. Du visar att du vet hur man lånar/växlar och att samma talsort ska subtraheras med varandra.
Du använder både algoritmer och skriftlig huvudräkning på ett korrekt sätt. Du visar att du vet hur man lånar/växlar och att samma talsort ska subtraheras med varandra, även decimaltal. Du kan också jämföra metoderna med varandra och förklara varför du tycker den ena eller andra fungerar bättre för dig.
metoder multiplikation
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan multiplicera ensiffriga tal.
Du kan multiplicera med 10 och 100.
Du använder både algoritmer och skriftlig huvudräkning på ett för det mesta korrekt sätt. Du visar att du vet hur man använder minnessiffra vid användning av algoritm.
Du använder både algoritmer och skriftlig huvudräkning på ett korrekt sätt, även med decimaltal. Du visar att du vet hur man använder minnessiffra vid användning av algoritm. Du kan också jämföra metoderna med varandra och förklara varför du tycker den ena eller andra fungerar bättre för dig.
metoder division
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan dividera tvåsiffriga tal som går jämnt upp från början, till exempel 32/4.
Du kan dividera tal med 10 och 100.
Du kan använda kort division och dividera högre tal.
Du kan använda kort division och räkna divisionsuppgifter med rest.
resonemang
 • Ma
Du kan med hjälp av vuxen som leder dig framåt förklara muntligt hur du tänkt när du räknat.
Du förklarar muntligt eller i skrift med lite stöd hur du tänker när du räknar ut en uppgift, och använder då för det mesta rätt begrepp och är så pass tydlig att dina klasskamrater kan förstå vad du menar. Du förstår för det mesta vad andra menar när de förklarar hur de tänker.
Du förklarar muntligt eller i skrift hur du tänker när du räknar ut en uppgift, och använder då rätt begrepp och är så pass tydlig att dina klasskamrater kan förstå vad du menar. Du förstår vad andra menar när de förklarar hur de tänker.
Du förklarar muntligt eller i skrift hur du tänker när du räknar ut en uppgift, och använder då rätt begrepp och är så pass tydlig att dina klasskamrater kan förstå vad du menar. Du förstår vad andra menar när de förklarar hur de tänker och kan bygga vidare på deras resonemang.
uttrycksformer
 • Ma
Du kan använda en given uttrycksform när någon visar hur du ska göra.
Du visar hur du räknar med till exempel bilder, symboler och praktiskt material på ett sätt som för det mesta är tydligt.
Du visar hur du räknar med till exempel bilder, symboler och praktiskt material på ett sätt som är tydligt.
Du visar hur du räknar med till exempel bilder, symboler och praktiskt material på ett sätt som är tydligt. Du kan också förklara vilken av uttrycksformerna som är tydligast till en viss uppgift.
rimlighetsbedömning
 • Ma  4-6
Du förklarar med mycket hjälp vad som gör att svaret på en uppgift kan stämma eller inte.
Du kan med lite stöd förklara varför ditt svar på en uppgift är rimligt eller inte.
Du kan förklara varför ditt svar på en uppgift är rimligt eller inte.
Du kan med säkerhet förklara varför ditt svar på en uppgift är rimligt eller inte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: