Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK: MULTIPLIKATION/DIVISION årskurs 4

Skapad 2018-11-11 16:26 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att utveckla din förståelse för räknesätten multiplikation och division. Vi kommer träna på multiplikations- och divisionstabellerna, multiplicera och dividera med 10 och 100 samt samtala om sambanden mellan dessa två räknesätten.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om...

 • multiplikations- och divisionstabellerna,
 • multiplikation och division med 10, 100 och 1000,
 • uppställning med multiplikation,
 • kort division,
 • samband mellan multiplikation och division,
 • problemlösning med multiplikation och division,
 • förstå och använda begreppen samband, multiplikation (multiplicera, faktor och produkt) och division (dividera, täljare, nämnare och kvot).

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med...

 • multiplikations- och divisionstabeller.
 • multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Du kan använda dina tabellkunskaper när du räknar högre tal, t.ex. 6*8=48; 6*80=480; 6*8000=48000; 6/3=2; 600/3=200; 24 000/1000=24
 • uppställning med multiplikation. En metod att använda när du multiplicerar med stora tal.
 • kort division. En metod att använda när du dividerar med stora tal.
 • samband t.ex. 6*4=24; 24/6=4; 24/4=6. Du kan kontrollräkna så att de har löst en uppgift rätt. 
 • lösa textuppgifter och problemlösningsuppgifter med båda räknesätten. Visa hur du löser uppgiften med en uträkning och ett svar.
 • skriva egna textuppgifter till ett uttryck.
 • Vad handlar räknesättet om? Multiplikation - upprepad addition. Division - dela upp i lika stora delar, hur mycket något innehåller (hur många fyror får plats i 16?).

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material,
 • digitala verktyg t.ex. ipad och dator,
 • EPA,
 • genomgångar,
 • individuellt arbete med digital mattebok och arbetsblad,
 • lektionsplaneringar i Google Classroom,
 • läxor,
 • matematiska diskussioner,
 • miniräknare,
 • par- och grupparbete,
 • problemlösning,
 • självvärdering före, under och efter arbetsområdet,
 • spel,
 • stationsmatte,
 • test.

 

Bedömning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna...

Problemlösning:

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet,
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll,
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begrepp:

 • förklara vad de olika matematiska begreppen innebär och kunna använda de matematiska begreppen i olika sammanhang,
 • förklara sambanden mellan räknesätten multiplikation och division.

Metoder:

 • utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning i multiplikation och division,
 • utföra beräkningar i multiplikation och division med 10, 100 och 1000,
 • utföra beräkningar med naturliga tal med skriftliga räknemetoder i multiplikation och division.

Kommunikation och resonemang:

 • beskriva/redovisa kunskaper om arbetsområdet med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa,
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat,
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang.

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna, dina läxor, vid problemlösning samt på ett test.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik MULTIPLIKATION & DIVISION skolår 4 2018/2019

Påbörjat
På god väg
Kan
Kan multiplikationstabellerna.
Kan divisionstabellerna.
Kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
Kan dividera med 10, 100 och 1000.
Kan använda uppställning vid multiplikation.
Kan använda kort division.
Kan förklara sambandet mellan multiplikation och division.
6*4=24 24/6=4; 24/4=6
Kan lösa problem med multiplikation och division.
Förstår och kan använda begreppen inom arbetsområdet.
- Samband - Multiplikation (multiplicera, faktor, produkt) - Division (dividera, täljare, nämnare, kvot)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: