Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-11-11 16:26 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap
Vi ska ge oss ut på en "resa" i vårt avlånga land och ta reda på hur det ser ut: vår natur, våra seder och traditioner och var flest människor bor och varför de bor just där. Efter klassens önskemål kommer vi sedan att tillverka spel om Sverige.

Innehåll

Tid

Läsåret 2018-2019.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om Sverige. Vi ska träna förmågorna:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av Sverige
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av Sverige
 • att göra geografiska analyser om Sverige och det som finns runt omkring oss med hjälp av kartor och andra källor som faktatexter, filmer etc
 • att reflektera och fundera över hur vi människor och vårt samhälle formas, förändras och samverkar med andra samhällen

Konkretiserade mål:

 • Känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. 
 • Kunna placera ut några län, landskap, stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
 • Känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • Kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Känna till grundläggande fakta om Sverige, till exempel befolkningsmängd, största städer, största sjöar, högsta berg, största öar.
 • känna till urbefolkningen samerna

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Göra ett introducerande besök på Universeum för att lära känna de växter och djur som bor i vårt land.
 • Tillsammans i klassen vara med att önska och påverka hur vi vill arbeta med Sverige och vad vi är nyfikna på
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner om varje landskap där vi jämför likheter och skillnader
 • Se filmer om varje landskap och även följa serien Geografens testamente - Den stora Sverigeresan.
 • Använda kartor för att lära oss om kartors färger och symboler, och att placera ut vatten, öar, berg och städer.
 • Prata om allemansrätten
 • Läsa faktatexter om Sverige och Sveriges landskap i vår Sverigebok
 • Diskutera var människor bor och varför de bor just där
 • prata om urbefolkningen samerna, deras historia och deras rättigheter
 • Skriva korta faktatexter med det viktigaste om varje landskap i en Google Presentation
 • Tillverka ett spel om Sverige, till exempel ett brädspel, ett domino eller ett kortspel
 • Förbereda och presentera ett valfritt landskap för klassen.

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner kring fakta om Sveriges befolkning, natur och karta
 • kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan
 • känna till det svenska natur- och kulturlandskapet, processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning
 • känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
 • känna till var människor bosätter sig och varför
 • kunna jämföra de olika landskapen med varandra om med vårt landskap
 • kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Din presentation av ett landskap och ditt spel utvärderas och bedöms. I slutet gör du ett karttest om Sverige där du ska kunna sätta ut landskap, öar, städer, vattendrag och berg på en karta. Dessutom blir det ett prov på de viktigaste målen i området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: