Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska för åk 6, Spotlight 6, Unit 2-3

Skapad 2018-11-12 06:36 i Parkskolan Norrtälje
Planering för Spotlight 6, Unit 1
Grundskola 6 Engelska
I det här arbetsområdet får du bland annat lära dig att komparera adjektiv, återberätta en berättelse i skrift, beskriva ett djur, ställa frågor och repetera klockan.

Innehåll

Spotlight 6, Unit 2-3

1. Unit 2-3

- verbet i tredje person presens -s

- komparation av adjektiv

- apostrofgenitiv

- återberätta en berättelse

- beskriva ett djur

- ställa frågor

- klockan

- ing-formen av verbet

- possessiva pronomen

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter, lyssna på talad engelska i olika medier och göra läs- och hörförståelseövningar.

Du kommer även att få skriva några korta texter och öva på att tala engelska i mindre grupp.

Du kommer att få se på filmer som berör arbetsområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer ditt löpande arbete i klassrummet och hur aktiv du är i diskussioner och genomgångar. Läraren kommer även att läsa dina skriftliga uppgifter och lyssna på de muntliga.

Du kommer att få visa att du inhämtat de kunskaper som krävs genom ett diagnostiskt prov i slutet av kapitlet.

6. Kunskapskrav

- Du skall kunna berätta om en person i presens (tredje person -s).

- Du skall känna till hur man komparerar adjektiv.

- Du skall veta hur man använder apostrofgenitiv.

- Du skall kunna återberätta en berättelse med hjälp av stödord/bilder.

- Du skall kunna klockslagen.

- Du skall kunna använda den pågående formen av verbet (ing-formen).

- Du skall känna till possessiva pronomen.

Uppgifter

 • Diagnos Unit 1 - writing ”A new friend”

 • Faktatext på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska för åk 6, Spotlight 6, Unit 2-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Hörövningar i workbook som hör till arbetsområdet, samt gammalt nationellt prov. Filmer Samtal i helklass och grupp
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook som hör till arbetsområdet, samt gammalt nationellt prov. Frågor på texterna i textbook
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Formulera och uttrycka sig i tal
Samtal i helklass och grupp, samt muntliga delen av årets nationella prov i engelska.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängade.
Formulera och uttrycka sig i skrift
Skriftliga uppgifter - Faktatext om en känd person
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: