Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - programmering

Skapad 2018-11-12 07:15 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Teknik
Vi kommer titta på grundläggande programmering och skapa ett trafikljus

Innehåll

46 

Lektion 1: Teori och övning

Lektion 2: Teori och övning

Tekniklektion: Trafikljus

Laboration: Trafikljus

  

47

Lektion 1: Teori och övning

Lektion 2: Teori och övning

Tekniklektion: Trafikljus

Laboration: Trafikljus

  

 

 

 

48

Tekniklektion: Trafikljus (för halva klassen vecka 49)

Laboration: Trafikljus

  

Uppgifter

 • Trafikljus

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik 7-9 enligt Unikum (Högalidsskolan)

För att uppnå de olika kunskapsnivåerna skall följande kunskapskrav uppnås

Kunskapskrav för betyg E
Kunskapskrav för betyg C
Kunskapskrav för betyg A
Genomföra arbeten
Genomfört efter instruktioner
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Gjort bra egen lösning på tex stolpen och fått den att fungera
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: