Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testa Teknik (NTA)

Skapad 2018-11-12 08:11 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Teknik Svenska
Vi testar olika tekniska lösningar i hemmet och i skolan. Vi prövar också på att göra våra egna lösningar på vardags problem. Vi lär oss många nya begrepp och ord.

Innehåll

Elevsyfte: 

Att kunna se och begripa teknik runt omkring mig. 

Att kunna begrepp som hör till tekniken. 

Ha stött på vanliga arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar. 

Kunna se och förklara teknikens roll i samhället och vilka konsekvenser olika tekniska val har för människan, samhället och miljön. 

 

Syfte från lgr 11

"Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling."

 

Elevmål: 

Uppdrag 1: 

Observera och undersöka enkla tekniska lösningar (artefakter) och fundera över hur de kan skydda sak eller person. 

Beskriva och sortera artefakter och material.

Använda teknikens ord och begrepp. 

Använda sina kunskaper om materials egenskaper för att konstruera ett skydd, ett grytunderlägg.

 

Lektion 1 (halv lektion pga av

Vad är teknik?

Med hjälp av mentometer lyfter vi elevernas förkunskaper med projektorn.

Vad har vi för teknik runt omkring oss? I hemmet och i skolan? Diskussion.

 

Lektion 2

Vi läser och tittar på bilder i Teknik-boken (Puls).

Vi ser ett avsnitt av "Mitt liv som grej" sli.se.

Läraren lägger ut olika artefakter, som eleverna får titta och känna på. Vi håller upp ett föremål i taget och i turordning får eleverna förklara vad de tror att det är för sak. Eleverna får en lista, över de olika artefakterna, som de limmar in i sin bok. De limmar även in en framsida.

 

Lektion 3

Vi lär känna artefakterna från listan och gör övningar med kortlekarna från NTA-lådan.

Eleverna arbetar i par och gör olika övningar:

# Den ena beskriver vad den ser på bilden, beskriver artefaktens utseende och användningsområde. Parkompisen får gissa vad det är.

# Memory

# En ska bort

# Ryggarna mot varandra. Beskriv vad du vill ha, t.ex. "ge mig en fingerborg" och parkompisen letar upp.

# Ta upp ett kort och läs. Försten som tar rätt bild, vinner kortet.

 

Extrauppgift:

Eleverna får beskriva ett föremål som inte finns i lådan, t.ex. ett paraply.

* Jag finns ofta hemma i hallen

* Jag är oftast av både metall och tyg

osv...

 

Lektion 4

Vi sorterar artefakter efter skydda sak/skydda person i ett vän-diagram och diskuterar tillsammans.

Vi ser avsnittet visselpipan "Mitt liv som grej" sli.se.

Tillsammans samtalar vi kring visselpipan som föremål/artefakt och gör ett vändiagram på tavlan.

 

Lektion 5 

Tillverkning av grytunderlägg.

Vi diskuterar vilka krav man bör ställa på ett grytunderlägg och tillsammans gör vi en kravspecifikation som vi listar på tavlan.

Eleverna får sedan tillverka egna grytunderlägg med hjälp av olika material. Alla grupper får berätta om sina underlägg och förklara hur de tänkt/gjort.

Vi sammanfattar och diskuterar. Vad ska man tänka på när man ska konstruera något? Vad gör man först? Vad gör man sen?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk
Testa Teknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: