Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 Gruppuppgift med redovisning i tvärgrupper

Skapad 2018-11-12 08:55 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Specialpedagogik
"Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv och delaktighet i samhället." Syfte: att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskap om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.

Innehåll

Hitta så mycket fakta ni kan om funktionsnedsättningen ni fått, följande områden måste vara med i texten:

 

·       Fakta om funktionsnedsättningen

 

·       Beskriv vilka konsekvenser har funktionsnedsättningen för individens vardagsliv, möjlighet till arbete, utbildning och deltagande i samhället

 

·       Beskriv olika typer av hjälpmedel som finns att tillgå för personer med denna funktionsnedsättning och som kan göra personen mer självständig eller kunna vara delaktig.

 

·       Beskriv samhällets och era värderingar kopplat till funktionsnedsättningen

 

 

·         I ert arbete måste ni använda alla begreppen: funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

 

·       Gör källförteckning och diskutera källkritiskt era källor (läs mer om detta under rubriken källhänvisningar nedan)

Ni ska sedan redovisa muntligt individuellt i tvärgrupper och lämnar in er skriftliga del.

Uppgifter

  • Grupparbete med redovisning i tvärgrupper

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: