Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Métiers Yrken - moderna språk

Skapad 2018-11-12 09:06 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med yrken på målspråket. Vad heter de olika yrkena? Hur beskriver du vad en bagare gör? Vilka egenskaper bör en journalist ha?

Innehåll

Du kommer att lära dig namnen på flera yrken och träna på att beskriva vad de gör och vilka egenskaper som är önskvärt i de olika yrkena. Arbetet presenteras sedan i en poster och sätts sedan upp på Yrkesmässan. 

 

Arbetsgång:

1. Ni får ett yrke tilldelat er som ni på egen hand ska presentera.  Vad gör t. ex en journalist? Vilka egenskaper bör man ha om man ska ha det som yrke? Hur mycket tjänar man? Utbildning? Etc

2. Du arbetar med egenskaper för att lära dig olika personlighetsbeskrivande adjektiv. 

3. Ni redovisar ert yrke skriftligt på en poster i A3-fomat samt muntligt för gruppen. Använd er av bilder och gör ert yrke så intressant som   möjligt. Använd er av Powerpoint, Word eller liknande.

5. Vi genomför sedan en muntlig aktivitet kopplat till yrken/egenskaper. 

 

Hjälpmedel: 

Läroboken, Ämne för ämne, Internet, ordböcker.

 

Följande punkter ska vara med i presentationen:

  • Utbildning : Var kan man utbilda sig? Hur lång är utbildningen?
  • Lön
  • Arbetstider
  • Arbetsplats
  • Arbetsuppgifter
  • Egenskaper/förmågor

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Yrken - moderna språk

E
C
A
Skriftlig förmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig förmåga och interaktion
I muntliga framställningar av olika slag/muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag/muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag/muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: