Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdarbete,eget projekt år 4-6.

Skapad 2018-11-12 09:13 i Drottningdals skola Norrtälje
Du arbetar med ett slöjdprojekt som du väljer själv. I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera slöjdarbetet. Tänk på att fundera ut vad du har tänkt att lära dig på arbetet och att vara kreativ i ditt skapande.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du arbetar med ett eget slöjdprojekt som du själv har valt och använder olika arbetsmetoder och verktyg som passar till slöjdföremålets framställning samt väljer färg och form.

Innehåll

Beskrivning

Du arbetar med ett slöjdprojekt som du väljer själv. I arbetet ingår att planera, genomföra och utvärdera slöjdarbetet. Tänk på att fundera ut vad du har tänkt att lära dig på arbetet och att vara kreativ i ditt skapande.

Långsiktiga mål

Centralt innehåll

I arbetet med ditt egna projekt ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att utveckla en idé och planera ett slöjdprojekt.
 • Din förmåga att välja arbetsmetoder och tillverka ett slöjdföremål.
 • Din förmåga att välja färg, form och material till slöjdföremålet.
 • Din förmåga att dokumentera ditt slöjdprojekt.

Bedömning och Redovisningsformer

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du kan utveckla en idé och planera ett slöjdprojekt.
 • du kan välja arbetsmetoder och tillverka ett slöjdföremål.
 • du kan välja färg, form och material till slöjdföremålet.
 • du kan dokumentera ditt slöjdprojekt.

Redovisning

 • Visning av slöjdföremål
 • Redovisa i loggboken

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd 4-6 (4 nivåer)

Bedömningsmatris slöjd 4-6

F
E
C
A
Framställning och formgivning
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan ännu inte på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan du ännu inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Motivering
Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt.
Du kan ännu inte utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Idéer
Fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar. Egna idéer, iaktta bilder och föremål från din omgivning, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt eller utifrån ett övergripande tema
Du kan ännu inte i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
Under arbetsprocessen bidrar du ännu inte till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolkning och resonemang
Tolka barn och ungdomskultur, mode och trender. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt.
Du tolkar ännu inte slöjdföremåls uttryck och för ej enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: