Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Biologi åk8- Människokroppen

Skapad 2018-11-12 09:16 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Biologi åk8 Människokroppen
Grundskola 8 Bild
Biologi är läran om livet. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om människokroppen och om hur olika organsystem samarbetar med varandra

Innehåll

Människokroppen

Biologi åk 8

Biologi är läran om livet. I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om människokroppen och om hur olika organsystem samarbetar med varandra.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqH-n7y4qq5Gmn4zVaU3XgASBTxpCVEx3Ov6hSm43mpKPlgV-p

 

 

 

Namn:____________________________________________

PLANERING ÅK 8 BIOLOGI

Under fem veckor kommer vi arbeta med arbetsområdet ”Människokroppen”. Här kommer du bland annat lära dig betydelsen av orden i rutan och hur du kan använda dig av dem.

 
 

·         Fotosyntes                 Matspjälkning

·         Cellandning              Anorexi

·         Vävnad                      Bulimi

·         Organ                       Magsår

·         Stamceller                Lungblåsor

·         Cancer                      Artär

·         Hjärndöd                   Kolhydrater                     

·         Fetter                        Vener

·         Proteiner                  Hemoglobin

·         Aminosyror               Antikroppar

·         Enzymer                    Vaccination

·         Allergier                 ●Blodgrupper

·         Kapillärer                •Bakterier

·         Virus                       •Antibiotika

·         Vaccin                     •Röda blodkroppar

·         Vita blodkroppar     •Blodplättar

·         Förmak                   •Kammare

 

 

 
 

 

 


 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

I arbetsområdet ”Människokroppen” ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

 Natur och samhälle

·         Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

·         Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

·         Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 

Biologi och världsbilden

·         Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt

·         Experiment med formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande  och utvärdering.

·         Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller.

 

 

 

 

 

FÖRMÅGOR

I arbetsområdet ”Människokroppen” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

 

 

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, diskussioner, laborationer och arbete såväl enskilt som i grupp. Vi kommer bearbeta lärobokstexten och tillägna oss begreppen med hjälp av flera olika språkutvecklande metoder.

 

 

 

 

BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

Underlag för bedömning är:

·         Skriftligt prov vecka 48.

 • Hur du använder biologins begrepp skriftligt och muntligt på t.ex läxförhör, prov och andra inlämningsuppgifter.

 

 • Hur du ställer frågor.

 

 • Hur du motiverar dina argument och använder fakta, ex vid ”Concept Cartoons”.

 

 • Hur du planerar, genomför och redovisar systematiska undersökningar.

 

 • Hur du deltar i diskussioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERING OCH HEMUPPGIFTER

 

Vecka

Planering

Hemuppgift

45

Intro.

Kroppens celler.

Bakterier och virus

 

(sid. 216-223, 226-227)

(sid. 126-131)

 

Stationslaborationer

Att göra under veckan:

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

(bakterier, virus, vaccin, antibiotika, fotosyntes, cellandning, cell, vävnad, organ, stamcell, tumör, hjärndöd)

 

46

Matspjälkningen

(sid. 232-241)

 

Lab. Pulsmätningar

Att göra under veckan:

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

(matspjälkning, fetter, proteiner, kolhydrater, bulimi, anorexi, enzym, aminosyror, magsår)

 

47

Andningen och blodomloppet.

 

(sid. 242-258)

 

Lab. CO2 i utandningsluft

 

Att göra under veckan:

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

(artär, ven, kapillär, hemoglobin, antikroppar, lungblåsor, röda blodkroppar, blodplättar, vita blodkroppar, förmak, kammare, blodgrupper, allergier )

 

48

Repetition

 

Skriftligt prov

 

Att läsa på:

·         Biologiboken sid. 216-223, 226-227, 126-131, 232-241, 242-258

 • Kunskapskraven.
 • flippatmedasa.blogspot.se
 • Egna anteckningar

           Begreppsförklaringar

 

49

Nervsystemet och hjärnan

 

(sid. 278-286)

 

 

 

 

50

Nervsystemet och hjärnan

Nervsystemets sjukdomar

(sid. 287-289)

 

 

   51

 

Terminsavslutning

 

       

 

 

 

 

 

Kunskapskrav biologi - människokroppen

 

E

C

A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven beskriver någon eller några av de undersökningar som utförs.

 

 

 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven använder försökets materiel enligt givna instruktioner.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar någon relevant slutsats av resultatet.

 

 

 

 

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

Eleven beskriver en undersökning och ger något förslag på en möjlig felkälla.

 

 

 

 

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven sammanställer resultatet av en undersökning med en tabell.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 

Eleven beskriver en undersökning  och ger något förslag på hur undersökningens upplägg kan förändras eller varieras.

 

 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

 

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar någon slutsats av resultatet.

 

 

 

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

Eleven beskriver en undersökningen  och ger olika förslag på felkällor och beskriver hur de kan undvikas.

 

 

 

 

 

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

 Eleven kan beskriva en undersökning  och ger något förslag på hur undersökningens upplägg kan förändras eller varieras. Eleven beskriver varför förändringarna eller variationerna är av betydelse för undersökningens resultat.

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Eleven genomför en undersökning och drar slutsatser av resultatet..

 

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

Eleven beskriver en undersökningen  och ger olika förslag på felkällor och beskriver hur de kan undvikas. Eleven beskriver hur försöket skulle kunna användas som utvärderingsmetod i något sammanhang.

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Biologin  förklarad av människan, begrepp, samband

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Känna till bakterier och virus. Sid 126-130

 

Känna till cellernas grundläggande behov av syre och näring. Sid 136

 

Känna till cellandningen. Sid 136

 

Känna till begreppen cell, vävnad, organ och organism. sid 217

 

Känna till hur celler förökar sig. sid 217

 

Känna till begreppet cancer. sid 220

 

Känna till begreppen hjärndöd och hjärtdöd. Sid 221

 

Kunna ange några näringsämnen i vår mat.

Sid 228-231

 

Känna till vad som menas med ett enzym. Sid 231

 

Känna till att maten sönderdelas mekaniskt och kemiskt.  Sid 233-234

 

Kunna ange några viktiga matspjälkningsorgan. Sid 234-237

 

Känna till sjukdomarna anorexi och bulimi. Sid 238-239

 

Känna till att lungornas uppgift är att förse blodet med syre. Sid 243

 

Känna till blodets beståndsdelar. Sid 251

 

Känna till blodets uppgift i kroppen. Sid 251-252

 

Känna till begreppen artär, kapillär och ven. Sid 247

 

Känna till hjärtats delar. Sid 248

 

Känna till begreppet allergi. Sid 258

 

Känna till njurarnas uppgift i kroppen. Sid 260

 

Kunna ange någon skillnad mellan nutida människans och stenåldersmänniskans levnadsvillkor.

 

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Känna till begreppet vaccination. Sid 253

 

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Kunna förklara skillnader mellan bakterier och virus samt behandlingsmetoder.

 

Kunna beskriva hur cellerna utvinner energi från näring och syre (cellandningen).

 

Kunna beskriva hur cancer uppstår och sprider sig.

 

Förstå hur en hjärndöd människa kan bidra med organ som kan transplanteras.

 

Kunna ange olika näringsämnen och beskriva hur kroppen använder och behöver dessa.

 

Kunna ange matspjälkningsapparatens huvuddelar och förklara dess funktion.

 

Känna till sjukdomarna anorexi och bulimi och beskriva sjukdomarna.

 

Kunna beskriva hur lungorna syresätter blodet.

 

Kunna redogöra för stora och lilla kretsloppet.

 

Känna till blodets beståndsdelar och dess funktion.

 

Kunna beskriva begreppen immunitet och vaccination.

 

Känna till att det finns olika blodgrupper och vad detta innebär vid en blodtransfusion.

 

Kunna ange någon skillnad mellan nutida människans och stenåldersmänniskans levnadsvillkor och peka på någon konsekvens av skillnaderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Känna till och kunna redogöra begreppet vaccination och beskriva någon betydelse för människans levnadsvillkor

 

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Ha en övergripande förståelse för hur kroppen behöver olika näringsämnen och i olika sammanhang förstå vikten av en allsidig kost.

 

Kunna redogöra och visa förståelse för hur en cell i t.ex. en tå kan tillgodose sina behov av näring och syre och få sina restprodukter bortförda.

 

Ha en övergripande förståelse för blodets sammansättning och dess roll och funktion i vårt immunförsvar.

 

 Ange skillnader mellan nutida människans och stenåldersmänniskans levnadsvillkor och övergripande kunna analysera konsekvenser av skillnaderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Känna till och kunna redogöra för begreppet vaccination och beskriva någon betydelse för människans levnadsvillkor och visa förståelse för varför vi hela tiden måste framställa nya vaccin mot t.ex. influensa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: