Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnare och uppfinningar

Skapad 2018-11-12 09:32 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi ska prata teknikhistoria och fördjupa oss i olika uppfinnare och uppfinningar som varit viktiga för vår tekniska utveckling. Ni kommer också att i grupp få uppfinna egna smarta vardagsuppfinningar.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska prata teknikhistoria och fördjupa oss i olika uppfinnare och uppfinningar som varit viktiga för vår tekniska utveckling. Ni kommer också att i grupp få uppfinna egna smarta vardagsuppfinningar. 

 

Undervisning:

- Genomgångar där jag berättar om olika uppfinnare, deras uppfinningar och hur de har påverkat vår utveckling, 

- filmer som handlar om olika uppfinnare och deras uppfinningar,

- diskussioner i par och helklass,

- enskilt arbete där du får fördjupa dig i någon uppfinnare och dess uppfinning och 

- grupparbete där du tillsammans med andra ska få uppfinna en vardagsuppfinning. 

 

Mål:

- Du ska kunna genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

- Du ska kunna dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och text. 

- Du ska kunna föra resonemang om hur några tekniska föremål eller tekniska system förändrats över tid.

 

Du kommer få visa vad du kan genom:

- ditt deltagande i diskussioner i par och helklass,

- ditt enskilda arbete om en uppfinnare och hens uppfinning,

- ditt deltagande i grupparbetet och

- det färdiga grupparbetet.

 

Vi avslutar teknikområdet med en teknikmässa där vi ställer ut alla smarta vardagsuppfinningar. 

Uppgifter

 • Uppfinnare och uppfinningar

 • Uppfinnare och uppfinningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Uppfinnare och uppfinningar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Ny aspekt
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspekt
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Ny aspekt
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: