Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2018-11-12 09:47 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får ni fördjupa er inom dessa.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vet ni vad ett minoritetsspråk är? Vet ni att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Meänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska. När ni jobbar med det här uppdraget kommer ni titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter, med mera.

Innehåll

Uppdraget

 1. Ni ska arbeta i expertgrupper och hemgrupper med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken.
 2. Den fakta ni hittar ska ni sammanställa som ett faktablad. Skriv ut och dela ut till alla i klassen.
 3. När faktabladet är färdigt ska ni redovisa den information ni hittat för er hemgrupp. 
 4. Det blir ett prov på området i form av en Kahoot.

Uppdraget behandlar följande punkter i kursplanen:

Vad som kommer bedömas:

 1. Ni kommer att bli bedömda utifrån hur ni söker fakta, hur ni väljer och använder fakta samt hur ni sammanställer och redovisar den.
 2. Ni kommer att bli bedömda formativt under arbetets gång genom att jag tittar på hur ni samarbetar i grupp samt hur ni reflekterar och motiverar era synpunkter.
 3. Ni kommer också att bli bedömda på er kunskapsredovisningen, det vill säga det som ni har lärt er om de olika minoritetsspråken.

Hur ni får visa er kunskap:

NI får visa vad ni kan när ni arbetar i grupper med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Genom den muntliga redovisningen visa att ni kan redovisa inför en grupp. Ni får även visa vad ni har lärt er om de olika minoritetsspråken genom ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria och nationella minoriteter

Du har ännu inte visat att du har tillräckliga kunskaper på området utan måste göra en komplettering. Se kommentar nedan.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt känner till våra minoritetsspråk.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt känner till våra minoritetsspråk.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt känner till våra minoritetsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: