Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-11-12 10:18 i Nolhagaskolan Alingsås
Nu kommer vi att lära mer om religion! Vi kommer att läsa om världsreligonerna och göra jämförelser mellan dessa. Hur visar sig relgionen i människors vardag egentligen och hur har Sverige och andra länder påverkats av religion? Det ska vi lära, läsa och prata om.
Grundsärskola F – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Nu kommer vi att lära mer om religion! Vi kommer att läsa om världsreligonerna och göra jämförelser mellan dessa. Hur visar sig relgionen i människors vardag egentligen och hur har Sverige och andra länder påverkats av religion? Det ska vi lära, läsa och prata om.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med religion. Genom undervisningen kommer eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om de fem världsreligionerna. Vi kommer att prata om hur religion påverkar livet för människor på olika platser i världen liksom i Sverige och i närsamhället. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- Berätta om någon högtid, helg plats, levnadsregel, känd person eller viktig berättelse i varje religion.

- Nämna några likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna. 

- Medverka i en diskussioner om hur religionen påverkat människor i Sverige och hur den kan påverka människor i andra länder.

- Förbereda och hålla i en muntlig presentation om en av världsreligionerna.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Berätta om någon av världreligionerna

- Berätta om likheter och skillnader mellan några världsreligionerna.

- Medverka i diskussioner

- Dela med dig av dina kunskaper 

Undervisning:

 • Se filmer
 • Göra en tankekarta om varje religion och skriva korta faktatexter utifrån dessa tankekartor.
 • Jämföra de olika religionerna med varandra. Vad är lika och olika? Göra en plansch. 
 • Jämföra religion i Sverige förr i tiden och nu för tiden i ett Venn-diagram
 • Muntlig presentation i par eller enskilt.
 • Måla bilder och se på bilder från olika religioner.
 • Studiebesök eller/och besök i klassen.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
  SO  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  7-9
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  E 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: