👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exponering

Skapad 2018-11-12 11:01 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Skapa säljande exponeringar!

Innehåll

I detta område lär vi oss exponeringens grunder med olika verktyg för att skapa säljande skyltfönster. För att bli godkänd på området ska du visa att du kan:

 • Använda verktygen: Blickfång, Tema, Uppställning och Färg.
 • Klä en skyltdocka.
 • Planera och genomföra en exponering.
 • Prisinformationslagen.
 • Samarbeta med andra.
 • Utvärdera ditt arbete.

 

Området innehåller några övningsuppgifter och avslutas sedan med ett grupparbete där ni ska planera en säljande exponering.

 

Uppgifter

 • Utvärdera exponering på skolan

 • Planera en exponering

 • Utvärdera en exponering på APL

 • Skyltdockor

 • Exponering i butik med skyltdockor

 • Kollage med tema och färg

 • Klä en skyltdocka

 • Examinationsuppgift Exponering skyltfönster

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
  Han  -
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
  Han  -
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
  Han  -
 • Konsument- och marknadslagar.
  Han  -
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken.
  Han  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven i samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
  Han  E