Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet

Skapad 2018-11-12 11:05 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Bild
Vad är det som gör att du kan känna, tänka, minnas, prata och röra olika delar av din kropp? Svaret är din hjärna som, som innehåller ungefär 100 miljarder nervceller. Det är deras samarbete som skapar hela din personlighet. Du är helt enkelt din hjärna. Tillsammans med övriga nervsystemet styr hjärnan hela din kropp.

Innehåll

Huvudmål

Du skall lära dig hur hjärnan och nervsystemet är uppbyggd och fungerar, och hur den styr din kropp. Du skall kunna använda begreppen, modeller och teorier för att beskriva biologiska samband i människokroppen.

Delmål

·        Du skall lära dig ett flertal ord och begrepp som förklarar nervsystemet

·        Du skall förstå hur hjärnan fungerar och styr din kropp

·        Du skall förstå hur dina sinnesorgan och ditt hormonsystem styrs av och samarbetar med hjärnan

 

 

Tidsplanering

Arbetsområdet genomförs under v.45 – v.50

 

Din uppgift

Uppgiften består av ett prov.

 

Undervisning och arbetsformer

·        Spektrum Kemi lärobok. Kapitel 7. Sidorna 273 – 303.

·        Föreläsningar, filmer, diskussioner i helklass, laborationer.

 

Tidsplan

   

V.

Sidor

Sidor

Att kunna & förstå

45

kap 7.1 – Så fungerar ditt nervsystem

272-278

Ett flertal ord o begrepp

46

kap 7.2 – Vår hjärnbark gör oss unika

 

Perspektiv

279-283

 

284-285

ord&begrepp. Förstå hjärnans innehåll o uppbyggnad och hjärnbarkens roll specifikt.

47

Kap 7.3 – Lukt, smak och känsel

286-288

 

Kap 7.4 – Synen – ett ljuskänsligt sinne

289-292

Ögats uppbyggnad och funktion

48

Kap 7.5 – Örats sinnen – hörsel och balans

293-295

Örats uppbyggnad och funktion

Kap 7.6 – Hormoner är kemiska budbärare

296-299

Hormonsystemets roll och funktion. Kunna ge exempel på några hormoner.

49

Repetition m.m.

 

 

50

Repetition & Prov

 

 

 

 

Innehåll

 Ord och Begrepp och annat du skall kunna och/eller förstå:

7.1 Nervcell, Nervcellkropp, Nervtråd, Nervimpuls, inåtledande/utåtledande nervtrådar, Synaps, signalämnen, Centrala nervsystemet, Perifera Nervsystemet, Sensoriska impulser, Motoriska impulser, Självständiga nervsystemet, viljestyrda nervsystemet, skallben, hjärnhinnor, Storhjärna, Lillhjärna, Hjärnstam, Hjärnbark, Hjärnhalvor

Reflex, ryggmärg, Smärtreflex,

 

7.2 Hjärncentra, korttidsminne, långtidsminne, ”Hur skapas minnen?”

 

7.3 Luktsinnecell, grundsmaker, smaklök, känselkropp,

 

7,4 Synsinnescell, synnerv, syncentrum, ögats delar, stavar, tappar, Närsynthet, översynthet

Synen: I det här avsnittet ska du kunna berätta ljusets väg genom ögat med hjälp av en bild av ögat. Du ska även kunna berätta om hur synfel kan rättas till med hjälp av linser.

 

7,5 Hörsel: I det här avsnittet ska du kunna berätta ljudets väg genom örat med hjälp av en bild av örat. Balansorganet i örat.

 

7,6 Hormonernas huvudsakliga uppgift och kunna ge två exempel på hormoner,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: