Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I novellens värld ht 2018

Skapad 2018-11-12 12:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Läsa noveller och skriva en novell samt ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Grundskola 8 Svenska
vecka 45 - 49

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Läsa och förstå noveller samt tolka budskap
  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva i genren novell.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva en novell så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
  • Skriva gestaltande

 

ARBETSSÄTT

Du får ta del av genomgång om det typiska för genren novell samt även berättartekniska grepp. Vi arbetar också med språkets normer och uppbyggnad. Vi läser olika noveller där du får ta del av exempel på det vi arbetat med. Därefter gör du en planering för din egen novell och skriver. Du ska även genomföra ett prov där du läser en novell och svarar på uppgifter.

Prov tisdag den 4 december och inlämning av novell fredag den 7 december.

 

BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap att förstå läst novell och berättartekniska grepp samt tolka budskap. I din novell visar du din kunskap att formulera dig i skrift, skriva gestaltande samt skriva enligt genren.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

 

C

Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

 

A

Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

 

Uppgifter

  • I novellens värld

  • I novellens värld

Matriser

Sv
I novellens värld ht 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Läsförståelse
I dina svar och tolkningar resonerar du med enkla argument som till viss del inte underbyggs, d v s du förklarar med ett enkelt samband och ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina svar och tolkningar resonerar du med utvecklade argument som är relativt väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel samt belyser frågeställningar ur flera olika perspektiv.
I dina svar och tolkningar resonerar du med välutvecklade argument som är väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget samt generaliserar.
Språkliga normer
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad
Du har en fungerande uppbyggnad, t ex att början och slut passar till uppgiften.
Du har en komplex uppbyggnad och följer genrens typiska drag.
Du har en väl fungerande uppbyggnad, där innehållet gynnas av uppläggningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: