Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holidays

Skapad 2018-11-12 12:47 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Engelska
Christmas will soon be celebrated around the world but thera are also other holidays - what do you know about Thanksgiving, Diwali, Eid-al-Fitr or Saint Patrick's day?

Innehåll

Syfte:

  • att utveckla den skriftliga förmågan
  • att lära mer om olika högtider i den engelsktalande världen

Innehåll:

  • vi jobbar med kapitlet Holidays i Good Stuff Gold A - textbook och workbook
  • vi har text-  och glosläxor samt grammatikläxor
  • vi repeterar och övar grammatiska moment plural/ possessiva pronomen/ frågeord/verb i presens  (this, that, these, those)
  • vi har muntliga övningar/diskussioner
  • vi tar upp likheter och skillnader mellan olika traditioner i engelsktalande länder

Bedömning: 

  • skriftlig text- under arbetets gång  skriver du en skriftlig text där du berättar dina tankar och åsikter kring någon högtid - du kan själv välja mellan olika ämnen och du kommer få olika stödfrågor till ämnet (texten kommer även användas ´"formativt" dvs vi bearbetar och jobbar om texten utifrån feedback)
  • under arbetets gång lämnar du in ett venn- diagram där du jämför två olika högtider

Matriser

En
Bedömningsmatris Eng 6 obs! delar av kunskapskraven

E
C
A
Formulera sig
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta formulering
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kommentera och jämföra
Företeelser i områden där engelska används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Utvecklingsmatris - skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Texten är mycket kort och/ eller enformig..
Texten är ganska kort med något varierat innehåll samt något/några exempel/beskrivning/förklaringar
Texten har ett ganska varierat innehåll med olika beskrivningar, exempel och/eller förklaringar.
Textens innehåll är varierat och tydligt med beskrivningar, exempel och förklaringar. Den innehåller också diskussion och jämförelser.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Meningar är enkla och börjar ofta på liknande sätt.
Meningarna är enkla. Det finns viss variation i hur meningarna börjar. En del längre meningar förekommer.
Texten har ett visst flyt och meningarna börjar oftast på olika sätt. Meningarna är både korta och längre och binds samman på olika sätt.
Texten har ett fint flyt och meningarna är varierade både i uppbyggnad och i längd. Meningarna börjar på olika sätt.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur,
Texten har en ganska klar struktur.
Texten har en klar struktur (en röd tråd) med inledning, avslutning och styckeindelning . Stor bokstav, punkt och komma används korrekt.
Tempus (verbböjning)
Verben böjs inte korrekt
En del verb böjs korrekt.
Flera verb böjs korrekt.
Många verb böjs korrekt.
Ord och uttryck
- ordförråd
Ordförrådet i texten är begränsat.
Ordförrådet är enkelt med lite variation.
Ordförrådet består av vanliga ord men är ganska varierat.
Ordförrådet är varierat och mer avancerade ord och uttryck förekommer.
Ord och uttryck
- ordval
Texten innehåller inga ämnesord som hör i hop med ämnesområdet.
Texten innehåller några ämnesord som hör i hop med ämnesområdet.
Texten innehåller flera olika ämnesord som hör i hop med ämnesområdet.
Texten innehåller många olika ämnesord som hör i hop med ämnesområdet.
Stavning och form (grammatik)
Det förekommer många förstörande fel som gör texten svår att förstå.
Stavningen i texten är ganska korrekt men ibland förekommer förstörande fel och/eller en hel del grammatiska fel.
Texten innehåller en del stavfel och/eller en del grammatiska fel men dessa påverkar inte förståelsen
Texten har endast några få stavfel och/eller några grammatiska fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: