Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av våra vardagsprylar

Skapad 2018-11-12 14:32 i Klaraskolan Halmstad
Elevernaleverna få fördjupa sig våra vardagsprylars tekniska utveckling.
Grundskola 8 Teknik
I denna uppgiften väljer eleverna någon vardagspryl och beskriver/illustrerar dess tekniska utveckling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Samt se hur teknik kan utveckla samhället vi lever i. Genom redovisningsformen av ett tittskåp ges eleverna möjlighet att på ett innovativt och kreativt sätt skapa sin egen beskrivning.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att fördjupa dig i en vardagspryl och dess utveckling. Din redovisning ska innehålla ett tittskåp med modeller som visar din pryls utveckling. Du ska även skriva en kortfattade text där du med ord beskriver prylens utveckling. Texten ska även innehålla en beskrivning av de material som din pryl tillverkas i. Du ska resonera kring dessa materials fördelar och nackdelar kopplat till prylens funktion. 

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att genomföra konstruktionsarbetet genom att undersöka och pröva idéer för att skapa fysiska modeller.
 • din förmåga att resonera kring hur ditt föremål förändrats över tid. Att du visar på drivkrafter före teknikutveckling. 
 • din förmåga att resonera kring material användning i tekniska lösningar

Undervisning och arbetsformer

Du kommer bland annat att:

 • läsa om olika vardagsprylar
 • skapa olika fysiska modeller/ arbeta praktiskt
 • träna på att skriva till syftet anpassade texter.

 

Uppgifter

 • Inlämning tittskåp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: