👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna år 2

Skapad 2018-11-12 14:48 i Ugglums skola 5-9 Partille
Matematik med utgångspunkt i Mattedetektiverna 2A
Grundskola 2 Matematik
Matematik ska vara spännande och roligt! Med Mattedetektiverna som utgångspunkt arbetar vi utifrån tre ledord VETA, TÄNKA och GÖRA. Vi arbetar tillsammans och kommer med lösningar. Vi tränar på att lyssna och ta till oss olika förslag på hur man kan lösa uppgifter genom varandras kunskaper. I par och enskilt jobbar vi vidare för att se nya lösningar och fördjupa våra kunskaper.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förmåga att lösa problem
 • förmågan att använda och analysera begrepp
 • förmågan att göra beräkningar
 • förmågan att föra och följa matematiska resonemang
 • förmågan att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Undervisning

Matematikundervisningen varvas med arbete i boken, praktiska övningar och problemlösning. Vi jämför, argumenterar och drar slutsatser. Undervisningen kommer genomföras i helklass och halvklass. Vi kommer att arbeta med konkret material, laborera, räkna i boken, färdighetsträna. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp. Vi hittar egna lösningar, förklarar och beskriver, jämför och relaterar, överväger och drar slutsatser.

Bedömning

 • Genom spårsidor och diagnoser i boken
 • Genom nationellt bedömningsstöd i taluppfattning 
 • Genom aktivt deltagande i diskussioner och grupparbeten.
 • Genom egen utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsstöd taluppfattning skriftlig del

AVSTÄMNING VT 1

L
M
H
Antal
Ringa in rätt siffra till antalet. Skriv antalet av olika figurer.
Talraden
Vilket tal kommer efter 0 - 10.
Vilket tal kommer före/efter 0 - 11.
Vilket tal kommer före och efter 20 - 200.
Storleksordna tal
Storleksorna tal 0 - 10.
Storleksordna tal 0 - 20.
Storleksordna tal 0 - 201.
Dela upp tal
Dela upp tal 3 - 6.
Dela upp tal 5 - 10.
Beräkna addition
Beräkna addition 0 - 6.
Beräkna addition 5 - 10.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp framåt 0 - 15 och talraden 7 - 0 bakåt.
Fortsätt talföljden; trehopp 0 - 20 och tvåhopp bakåt 37 - 0.
Tallinje
Vilket tal ska stå i ringen på tallinjen 0 - 20.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 50.
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion 0 - 10.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 0 - 8.
Skriv talet som saknas 0 - 10.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknas upp till 10.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation, tabell 1, 2 och 3.
Problemlösning
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 100 samt fjärdedelar.

AVSTÄMNING HT 2

L
M
H
Talraden
1. Vilket tal kommer efter 11, 14, 17, 19
1. Skriv talets grannar
1. Skriv talets grannar
Tals värde
2. Vilket tal visas här?
2. Vilket tal visas här?
Talföljd
2. Forts talföljden
Tallinjen
3. Vilket tal ska stå i ringen?
3. Vilket tal ska stå i ringen?
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen.
Dela upp tal
4. Dela upp talet.
4. Dela upp talet
Likhetstecknet
4. Skriv talet som saknas
Likhetstecknet
5. Skriv talet som saknas
Storleksordna tal
5. Storleksordna talen
5. Storleksordna talen
Beräkna
6. Addition
6. Addition
6. Multiplikation
Beräkna
7. Subtraktion
7. Subtraktion
Problemlösning
7. Hur mycket får han tillbaka?
Problemlösning
8. Hur många kronor får varje barn?
Likhetstecknet
8. Skriv talet som saknas (addition)
8. Skriv talet som saknas (addition)
Beräkna / Olika uttrycksformer
9. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

AVSTÄMNING VT 2

L
M
H
Talraden
Vilket tal kommer före/efter 0 - 21.
Vilket tal kommer före och efter 20 - 200.
Vilket tal kommer före och efter 200 - 2102.
Storlekordna tal
Storleksordna tal 0 - 20.
Storleksordna tal 0 - 201.
Dela upp tal
Dela upp tal 5 - 10.
Beräkna addition
Beräkna addition 10 - 16.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp framåt 0 - 15 och talraden 7 - 0 bakåt.
Fortsätt talföljden; trehopp 0 - 20 och tvåhopp bakåt 37 - 0.
Fortsätt talföljden; trehopp 102 - 84 och 25-hopp 225 - 350. Fortsätt talföljd 2, 4, 8, 16 och förklara hur du tänkt.
Tallinje
Vilket tal ska stå i ringen på tallinjen 0 - 20.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 50.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 0 - 100, 500 - 1000. 0 - 2 (1/2, 1 och 1,5).
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion 0 - 10.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 0 - 8.
Skriv talet som saknas 0 - 10.
Skriv talet som saknas 18 - 31.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknasupp till 10.
Skriv talet som saknas upp till 42.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation, tabell 1, 2 och 3.
Beräkna multiplikation, tabell 0, 4 och 6.
Beräkna division
Beräkna division med 2, 5 och 10.
Problemlösning
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 100 samt fjärdedelar.
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 1000, samt tredjedelar.
Beräkna olika uttrycksformer
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar (48 + 59, 64 - 28)

AVSTÄMNING HT 3

L
M
H
Talraden
Vilket tal kommer före och efter 15 - 81.
Vilket tal kommer före och efter 98 - 291.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp 10 - 22, nedåt från 19.
Fortsätt talföljden; tvåhopp nedåt från 19, femhopp 11 - 41.
Fortsätt talföljden; fyrhopp nedåt från 303, 250 hopp 2250 - 3500. Hitta på en egen talföljd och förklara hur du har tänkt.
Tallinje
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 70.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 0 - 100.
Storleksordna tal
Storleksordna tal 18 - 101
Beräkna addition
Beräkna addition 14 - 23.
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion upp till 17.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 8 - 10.
Skriv talet som saknas upp till 32.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknas upp till 10.
Skriv talet som saknas upp till 19.
Likhetstecknet de 4 räknesätten
Skriv talet som saknas. Addition, subtraktion, multiplikation och division.
Problemlösning
Lös två problemlösningsupgifter 0 - 100.
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 500 samt division med 3.
Lös fyra problemlösningsuppgifter.
Tals värde
Skriv talet som har (hundradelar, tiotal och ental)
Bråk
Vilken bild passar till en halv och en fjärdedel.
Räkna med bråk på olika sätt.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation tabell 1, 2, 3 och 5.
Beräkna multiplikation tabell 4 och 8.
Beräkna division
Beräkna division med 2, 3 och 5.
Beräkna division med 12 och 3.
Beräkna skriftliga räknemetoder
Beräkna och visa hur du löser uppgifter (148 + 59, 164 - 28).