Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2018-11-12 15:12 i Bergagårdsskolan Öckerö
Musikhistoria- olika epoker 50-90-tal Sjunga och markera rytmer i grupp och samfällt
Grundskola 1 – 3 Musik
I musik kommer du att få lära dig nya sånger på svenska och engelska. Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. Du kommer att få prata om musik som vi har lyssnat på tillsammans.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 

 • kunna spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  kunna skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

 

 

 Hur ska vi nå målet?

 • Vi lär oss nya sånger på svenska och engelska
 • Vi pratar om sångernas innehåll, tempo och musikstilar
 • Vi sjunger sånger på olika sätt och med olika stämningar och gör rörelser till
 • Vi övar oss på rytmer, takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • Vi provar på att använda rytminstrument.
 • Vi målar till musik och pratar om musiken som vi lyssnat på.

Hur kan du visa att du nått målet?

 • du deltar aktivt på musiklektionerna och visar intresse
 • du uppfyller de förväntade kunskapskraven i slutet av åk 3 (se matris)

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att

 • spela på rytminstrument tillsammans med andra
 • sjunga tillsammans med andra
 • skapa musik i olika former genom att använda dig av bild, ljud, rytmer och rörelser
 • prata om musik du lyssnat på

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 1-3

Sjunga och spela

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Godtagbara kunskaper
Delta i gemensam sång
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Spela
Du kan spela något instrument tillsammans med andra.
Tajming
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.

Analysera och samtala

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Godtagbara kunskaper
Upplevelser och påverkan av musik
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
Instrument
Du kan berätta vad som är typiskt för några instrument.
Musikaliska särdrag
Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: