Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljön som den tredje pedagogen

Skapad 2018-11-12 15:20 i 066291 Förskolan Vultejusvägen 15 D,E Stockholm Bromma
Förskola
Förändringar i miljön inne i Bygg

Innehåll

(Bilderna ser kanske inte mycket ut för världen, men allting är ju under konstruktion)
Vi upplevde att barnen hade fastnat i rutiner när det gällde att ta fram material, vilka lekar som lektes och vilka slags konstruktioner de byggde.
Vi upplevde också rummet mycket som ett lekrum, i stort endast som lekrum. De byggen barnen gjorde var till för deras egen rollek, eller för att kunna samla på sig material som de sedan ”sparade” och lämnade där.
Vi tog då inspiration från Ringens utforskande, laborativa miljö där det finns som ”öar” med olika material med olika syften. Vi ville skapa en mer utmanade miljö, där barnen hamnar i ett utforskande av materialet snarare än i rutiner. Lite nytt och fräscht!
Syfte;
Magneter – utforska magnetism. Vad är magnetiskt? Och hur starka är magneter?
Scenen med papper, stor mandala. Tuschpennor, även ”egna” teckningar förekommer som dock sitter fast. – Göra tillsammans, fortsätta på någon annans. Ingen prestige i att rita föreställande, samt att vi gör ihop. Allt är allas. Möjlighet att inspireras av varandra.
Makaroner i vattenbord. Olika kärl, dl-mått – till för ösandet! Här kan barnen också prova på olika storlekar på kärl – volym, mängd.
Ljust/mörkt, kuben. Ficklampor, OH, ljusbord – Utforskande av ljus och mörker tänker vi oss. OH ger möjlighet att utforska skuggor, av sig själva framför samt att lägga olika material på OH.
Grön matta samt ljusbord. Mandala, skapa mönster, prova-på olika material – Skapa något som inte är beständigt, en mer sinnlig upplevelse av mönster och symboler som blir till av materialet.
Bygg och konstruktion – fick en mindre plats, för att barnen ska kunna bygga närmare varandra och inspireras. Vi plockade även bort en del material, som att börja om på nytt och komma ifrån ösandet. Vi menar att barnen nu kan ösa med makaronerna istället. Då kan bygg och konstruktion få bli just det, utforskande av olika klossar, byggtekniker, balans,
Barnen hittar självklart leken i alla dessa forum, för leken blir deras väg in i sammanhanget och det blir möjligt att varva fakta och fantasi i utforskandet av materialet
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: