Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, åk 9, ht 18, "Procent och sannolikhet"

Skapad 2018-11-12 15:59 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 9 Matematik
.

Innehåll

Innehåll. Vad?

Vi kommer att arbeta med att:

 • skriva tal i bråk-, procent-, och decimaltal.
 • beräkningar där procenttalet är känt
 • räkna ut procent
 • enkla sannolikhets beräkningar

Innehåll. Hur?

Lärarledda genomgångar, diskussioner , gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok. Du kommer ingå i en mindre undervisningsgrupp alla veckans lektioner.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna, vid genomgångar och grupparbete samt vid ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
  Ma  E 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
  Ma  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 9
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
.Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning ellerskiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettdelvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ienkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ettändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och ivälutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: