Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia

Skapad 2018-11-12 16:15 i Mörsils skola F-9 Åre
Arbete med kopplingar till Awesome 7
Grundskola 7 Engelska
Utveckla din förståelse för olika typer av engelska, utveckla ditt skrivande och talande.

Innehåll

Tema Australien

Under arbetet kommer ni att möta Australiensisk engelska, både talad och skriven. Vi kommer att jämföra Australiensisk engelska med Amerikansk engelska.
För att utveckla ert skrivande kommer vi även att jobba med personbeskrivningar, både utsidan och insidan. Vi kommer tillsammans läsa och svara på brev från Australien. För att få en variation av språket kommer vi att titta på avsnitt från “Hollys Heroes” samt titta på filmen “Tracks”.

Arbetssätt
Olika typer av uppgifter som presenteras under lektionerna
Glosor med förhör varje vecka för att öka ordförrådet

Examinerande uppgifter:

 

  • Skriva ett brev “Write your own letter to a pen pal at a school in Australia”!
  • Hörförståelse
  • Läsförståelse

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Matriser

En
Tema Australien Awesome

Skrivuppgift "Pen Pal"

1
2
3
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Hörförståelse

1
2
3
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Läsförståelse

1
2
3
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: