Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, musik och motorik

Skapad 2018-11-12 17:35 i Rolfstorps förskola Varberg
Vid tillfällen när vi erbjudit barnen rörelseaktiviteter på Trossen har vi pedagoger upplevt att barnen deltagit aktivt och uttryckt glädje och intresse både kroppsligt och verbalt. Därför vill vi göra rörelse och motorik till ett av Trossens fokusområden.
Förskola
När vi erbjuder rörelseaktiviteter upplever vi pedagoger att många barn ofta snabbt tar för sig och uttrycker glädje och intresse. Vi pedagoger brukar sätta på musik och låta barnen hoppa, dansa och röra sig. klättra, flytta och bygga med kuddar och stora byggklossar och krypa i vår kryptunnel. Springa.

Innehåll

Trossens mål

Att barnen utvecklar

- Motorik och kroppsuppfattning

- Olika sätt att uttrycka sig på 

- Samspel med andra barn och pedagoger

Aktiviteter för att nå målen

Varje morgon har vi samling med sång, musik och rörelse.

Vi kommer att erbjuda barnen spontant och planerade rörelseaktiviteter i helgrupp och mindre grupper. Inomhus kommer vi låta barnen leka med geometriskt formade kuddar, tunnel, stora byggklossar och dansa till musik, bland annat "miniröris".

Utomhus kan vi också erbjuda barnen dans och rörelseaktiviteter på gården och vid utflykt. På förskolans gård lockar rutschkanan många barn och är utmanande för barnens motorik.

Under vardagliga aktiviteter såsom påklädning, avklädning och matsituationer kommer vi att uppmuntra barnen att försöka klä av, klä på, plocka fram plagg från sin hylla och komma upp och ner själv från stolar och bänkar. 

Vad säger styrkdokumenten?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: