Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Im Restaurant

Skapad 2018-11-12 18:41 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tyskland räknas ofta som det land med flest brödsorter. Bland de runt 300 tyska bröden är fullkornsbrödet, rågbrödet och pumpernickeln de mest kända specialiteterna. Tyskarna är också det folk som äter mest bröd i världen, 87 kilo bröd får genomsnittstysken i sig på ett år. Inte konstigt att det ligger bagerier i varje hörn. Att bröd är viktigt märker du när du går igenom vilken tysk stad som helst. Överallt på gatorna säljs fräscha smörgåsar med olika pålägg. Ingenting är inplastat utan man får brödet i en papperspåse. Man kan nog säga att smörgåsförsäljningen är lika vanlig som varmkorvförsäljningen i Sverige. Så håll ögonen öppna! Men nu ska vi gå in på en tysk restaurang!

Innehåll

Skriv en egen dialog som utspelar sig på en restaurang, träna och spela upp:

 • 2 - 3 personer
 • diskutera maträtter, beställ och betala
 • använd dig av typiska restauranguttryck 

Bra-att-ha-uttryck

 

 

Uppgifter

 • Extrauppgift - Die Speisekarte

 • PROV

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris tyska åk 7 - 9

Utvecklar sin förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Visar mycket god förmåga
Lyssna
att förstå enstaka ord och fraser i talat språk.
att förstå det mest väsentliga i tydligt talat språk, i enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att förstå innehållet i tydligt talat språk, i instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att tillgodogöra sig innehållet även på detaljnivå i i tydligt talat språk, instruktioner, beskrivningar och berättelser och att kunna sammanfatta det man hört
Läsa
att läsa och förstå delar av mycket enkla texter.
att kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
att tillgodogöra sig enkla texter och visa på olika sätt förståelse av innehållet.
att tillgodogöra sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer.
Samtala
att delta i mycket enkla samtal med enstaka ord och fraser.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och tala ganska tydligt. Att använda några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska fungera.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och att kunna tala ganska sammanhängande, tydligt och varierat. Att använda strategier och andra hjälpmedel för att lösa olika språkliga problem
Tala
uttrycker sig med enkla ord och fraser.
uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk om kända områden. Använder sig av någon strategi som förbättrar talet.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Använder sig av några strategier.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar talet till situationen. Använder flera olika strategier.
Skriva
att skriva ord och mycket enkla fraser.
att skriva enkla meningar om vardagliga ämnen.
att skriva ganska enkla och relativt tydliga texter om olika ämnen. Att kunna göra enkla bearbetningar.
att skriva enkla, tydliga och relativt sammanhängande texter med ett varierat språk. Att bearbeta och förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: