Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att kunna känna igen, förstå och skriva olika slags texter (genrer) är mycket viktigt

Skapad 2018-11-12 19:34 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under läsåret kommer vi att utveckla vår förmåga att läsa och skriva genom att läsa och träna på att skriva olika slags texter (genre) med olika mottagare; t ex texter till bildserier, återberättande texter, instruerande texter och beskrivande texter.

Innehåll

Konkreta mål                                                                        

Du ska kunna:

 • Läsa  exempeltexter från olika genrer.

·        beskriva vad som är typiskt för en genre t ex återberättande texter, beskrivande texter....

·        använda språkliga strukturer (rubrik, stycke, stor bokstav och skiljetecken)

·        stava vanliga ord rätt

·        skriva texter med begripligt innehåll och en tydlig handling (en röd tråd)

·        skriva med gestaltande beskrivningar och med språklig variation 

·        ge respons på dina kamraters texter 

·        bearbeta dina egna texter utifrån given respons

·        utvärdera och reflektera över ditt eget och klasskamraternas skrivande

Hur undervisning kommer att gå till

 Vi arbetar med en texttyp i taget.

 •             Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
 •     Eleverna arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 •        Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord osv.).
 •        Eleverna skriver tillsammans med läraren en gemensam text och övar då på det de lärt sig i förra steget  
 •           Varje elev planerar och skriver  på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

Dessa förmågor kommer att bedömas

 Förmågan att.....

 •   förstå syftet med den aktuella texttypen
 •   kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 •   kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
 •   kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen·       
 •  utvärdera och reflektera över  eget och klasskamraternas skrivande

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Att kunna känna igen, förstå och skriva olika slags texter (genrer) är mycket viktigt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Syfte
Förstår syftet med texten på en enkel nivå.
Förstår syftet med texten. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att det finns olika typer av texter och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Ny aspekt
Innehåll Är innehållet typiskt för texter?
Håller sig huvudsakligen till ämnet med viss röd tråd
Håller sig till ämnet med en röd tråd på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet med tydlig röd tråd.
Ny aspekt
Struktur Följer din struktur den struktur som är typisk för texter?
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Ny aspekt
Språkliga drag Följer din text de språkliga drag vi pratat om på lektionerna?
Eleven skriver texter med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven skriver texter med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven skriver texter med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ny aspekt
Tempus
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs.
Ny aspekt
läsa kunna läsa med flyt
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Ny aspekt
läsförståelse sammanfatta och tolka
I de sammanfattningar och kommentarer du gjort till de texter vi arbetat med visar du en grundläggande läsförståelse.
I de sammanfattningar och kommentarer du gjort till de texter vi arbetat med visar du en god läsförståelse.
I de sammanfattningar och kommentarer du gjort till de texter vi arbetat med visar du en mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: