Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-11-12 20:04 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Du ska utveckla kunskaper om vikingatiden. Vikingatiden varade under ca år 800-1050 e.Kr. Under vikingatiden var de flesta människor i Norden bönder och det fanns inget land som hette Sverige. Alla talade ungefär samma språk och trodde på den fornskandinaviska religionen. Vikingarna var kända för sina plundringståg men de var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare och upptäcktsresande.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser och förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle. 

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter på vikingatiden. 
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder, bronsåldern och järnålder, nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde)
 • Kunna använda historiska ord och begrepp 

Undervisning och arbetsform

Vi kommer:

 • titta på filmer.
 • läsa texter.
 • diskutera och samtala om de texter vi läst och de filmer vi sett.
 • samtala om viktiga begrepp.
 • skriva fakta om vikingatiden.
 • ha högläsning av berättelser och faktatexter om hur det var på vikingatiden.
 • lyssna på radioteaterns berättelser om livet på vikingatiden

Bedömning

Detta kommer bedömas:

 • Du har grundläggande kunskaper om vikingatiden och livet i vikingabyn.
 • Din förmåga att visa på samband mellan resor, skatter och runstenar.
 • Din förmåga att visa på orsaker till och konsekvenserna av vikingarnas resor i omvärlden.
 • Din förmåga att beskriva likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
 • Du kan använda dig av några historiska ord och begrepp.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna.
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner.
 • Du visar dina kunskaper genom att skriva faktatexter om vikingatiden.
 • Du visar dina kunskaper genom en bedömningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

på väg mot godkända kunskaper
1
godkända kunskaper
2
mer än godkända kunskaper
3
Faktakunskaper och begrepp
att använda kunskaper och begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du har vissa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan du med hjälp använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Se likheter och olikheter
att reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
 • Hi  E 6
Du kan med hjälp berätta om likheter och skillnader mellan tidsperioderna.
Du kan berätta om några likheter och skillnader mellan tidsperioderna.
Du kan berätta om flera likheter och skillnader mellan tidsperioderna.
Analysera orsaker
att förklara och beskriva samband
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du kan med hjälp resonera om orsaker till vikingarnas resor i omvärlden.
Du kan resonera om någon orsak till vikingarnas resor i omvärlden.
Du kan resonera om några orsaker till vikingarnas resor i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: