👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

medredaktörer o Lenas Världsmusik

Skapad 2018-11-12 20:27 i Lilla provskolan Unikum Provkommun
Beskrivning av arbetsområdet Världsmusik och polyrytmer
Grundskola 8 Svenska Musik
Musik .....

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Målen är att:

Eleverna ska få fördjupad kunskap om musik i olika delar av världen.

Eleverna övar upp förmågan att sjunga och härma rytmer.

Eleverna övar på att söka information och välja ut relevant information.

Eleverna övar på att arbeta med digitala verktyg.

Eleverna övar sin förmåga att redovisa muntligt inför varandra.

 

Så tränas dessa förmågor:

Ta del av lärarens genomgångar för att få en förståelse för ämnet och djupare kunskap

Gemensam sång, rytmspel och musikskapande under genomgångarna.

Söka och välja ut relevant information i grupper

Öva och sedan redovisa gruppens arbete för varandra

Undervisningen

Inledningsvis kommer vi ta fyra exempel om världsmusik i olika världsdelar och genom detta fördjupa i begreppet världsmusik och folkmusik. Efter detta ska vi lära oss om polyrytmer och Steve Reichs Clapping music. Under resten av terminen ska ni i grupper fördjupa er i folkmusik från ett land. Detta gör ni genom att samla fakta med hjälp av böcker och Internet. Ni kan mycket gärna göra en Power-point med fakta om ert land och om musiken. Er presentation ska ni sedan redovisa för resten av klassen. Följande punkter ska vara med:

 • Visa var i världen landet ligger.
 • Var kommer musiken ursprungligen från? Hur började den? Leta intressant fakta om bakgrunden.
 • Vad används för instrument? Beskriv instrumenten.
 • Finns någon speciell dans kopplad till landet? Beskriv dansarnas kläder. Hur dansar man? Vilka dansar den? Alla?
 • Vad är det för tema i sångerna? Vad handlar musiktexterna om?
 • Vad har musiken för roll i samhället? När spelar och sjunger man?
 • Ha med musikexempel eller spela/sjung själva
 • Vad tycker ni i gruppen om musiken?
 • Hittar ni övrig intressant information ta med den också.
 • Lämna in en lista över era källor till mig.
 • Presentationen bör vara minst 5 och max 10 minuter lång.

Bedömning

Jag bedömer:

Hur elevena musicerar under mina genomgångar genom sång, rörelse och samspel.

Samarbetsförmåga i grupperna.

Innehållet i redovisningen.

Redovisningens framförande.

Uppgifter

 • dansa

 • skriv en låttext

 • sjung en sång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Sv Mu
Världsmusik

E
C
A
Sång och rörelse & samspel
Eleven deltar i gemensam sång och rörelse. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten.
Eleven deltar relativt aktivt i gemensam sång och rörelse. Eleven anpassar i viss mån sin stämma relativt väl till helheten.
Eleven deltar aktivt i gemensam sång och rörelse. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten.
Arbetsgång
Kan samarbeta och ta ansvar för sin arbetsinsats i gruppen.
Bra på att samarbeta och tar ett stort ansvar för gruppens arbete.
Samarbetar på ett utmärkt sätt, har god framförhållning och tar ett stort ansvar.
Innehåll
Du känner till något om musik från ditt område samt hur musiken låter.
Du har stor kännedom om musik från ditt område och du kan berätta om instrument, artister och på ett tydligt sätt visa hur musiken låter.
Du är välorienterad i musik från ditt område vad gäller instrument, artister och du kan på ett bra sätt visa hur musiken låter, t.ex. genom att själv musicera. Du kan förklara musikens roll i samhället.
Framförande
Läser mycket innantill utan kontakt med publiken.
Läser delvis utantill och har kontakt med publiken. Använder er av visuella hjälpmedel på ett genomtänkt sätt.
Talar obehindrat och har bra kontakt med publiken. Använder er av visuella hjälpmedel på ett genomtänkt sätt för att förstärka förståelsen.