Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-11-12 21:26 i Tångaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vad är maskinkod?Bugg? Vilka skillnader finns det mellan en robot och en dator? I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om programmering och testa på att skapa egna programmeringsuppgifter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem, dels på iPads och dels med robotar.

Bedömning - vad och hur

Du kan följa och skapa enkla programmeringsuppgifter.

Du kan välja och pröva dina idéer.

Du kan dokumentera ditt arbete.

 

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får tillfälle att träna på programmering i olika typer av appar och program. Uppgifterna kommer variera alltifrån att lösa färdiga banor och uppgifter till att själva konstruera egna, enskilt och i grupp.

Eleverna kommer även att prova på och arbeta med Bluebots.

Vi kommer se delar av tv-serien Programmera mera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: