Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2018-11-13 08:33 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 5 – 0 Geografi
Sverige är ett långt och smalt land. Mellan Treriksröset i norr och Smygehuk i söder är det lite mer än 157 mil. På en resa genom Sverige kan du se många olika slags natur. Här finns höga berg, djupa dalar, små och stora sjöar, skogar och hav.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande:

 - Årstider och skillnader i temperatur.

- Vad som är typiskt för svensk natur.

- Svenska naturresurser som forsande vatten, skog, lerjordar och järnmalm.

- Hur Sverige delas in i olika slags natur.

- Namn och läge på Europas länder, öar, vatten och berg.

 

Hur kommer vi att jobba med arbetsområdet

 

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet på följande vis:

 

 • Gemensamma genomgångar.

 • Läsning av text, tillsammans och enskilt.

 • Arbete med begrepp.

 • Diskussioner.

 • Arbeta med instuderingsfrågor.

 

Du visar att du har förstått genom att du kan:

 

 • Redogöra för olika årstider och skillnader i temperatur.

 • Redogöra för vad som är typiskt för svensk natur.

 • Redogöra för svenska naturresurser som forsande vatten, skog, lerjordar och järnmalm.

 • Redogöra för hur Sverige delas in i olika slags natur.

 

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: